Biografi for: Søren Jensen

Født i slægtsgården, Telling mtr. nr. 5, ca. 1658.
Efter at faderen var død i armod, blev gården i nogle år delt mellem arvingerne - mindst 4 svogre og brødre - men dette forhold var i længden ganske uholdbart. I skattemandtal 1685 står der, at Søren Jensen nylig havde fæstet en fjerdedel gård, og efterhånden fik han så de resterende 3/4 af gården, der flere gange betegnes som "øde".
Han var ugift, indtil han i 1701 blev gift med en datter fra Pårup, Johanne Nielsdatter.
Ifølge tingbogen fra 1693 kom det til en kedelig og langvarig broderstrid med broderen Povl Jensen i Telling mtr. nr. 6. Den 5. august169 kom det dog til forlig, idet broderen i nabogården på Han herreds ting erklærede, at han ikke vidste andet om Søren Jensen, end at han var en ærlig karl, "og hvad andet, som har været sagt, er sagt efter løse folks snak og tale".