Biografi for: Povl Pedersen

Gårdmand i Nørøkse, "Putten", mtr. 1688 nr. 14, mtr. 1844 nr. 2. Han nævnes i Bratskovs job. 1739 med htk. 5 4 " 1. Antagelig død før 1758, da hans søn Anders Povlsen.