Biografi for: Jens Povelsen

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Kirkeby, , 2, FT-1787, A0113
Jens Povelsen 68 gift Husbond Bonde og gaardbeboer
Johanne Jørgensdatter 58 gift Kone
Povel Jensen 24 ugift Deres barn
Johanne Jensdatter 21 ugift Deres barn
Maren Jensdatter 15 ugift Deres barn