Biografi for: Anders Povlsen

Med Anders Povlsen rækker anetavlen ind i en gammel Nørøkse-slægt, som i mere end 100 år var knyttet til en slægtsgård i Nørøkse, den næstvestligste gård i byen, mtr. 1844 nr. 2 og mtr. 1688 nr. 14.
Gården nævnes allerede i 1468, da den hørte under Økloster og bar navnet "Pøtten", og dette navn har fulgt den siden, kun at det efterhånden blev til "Putten" i stedet for "Pøtten". Gården lige vest for hed "Søgard" efter den store Nørøkse sø, og så behøves der jo ingen forklaring på denne gårds navn.
Det siger sig selv, at "Putten" blev brugt som et bekvemt tilnavn til folkene fra denne gård. Om det må betragtes som et slægtsnavn eller et øgenavn får stå hen, men sikkert er det, at "Put"- navnet efterhånden blev ret udbredt.
Også Anders Povlsen havde tilnavnet "Put". Det er ovenikøbet kommet med både i jordebog og skifteprotokol. 14.9.1758 fik han fæstebrev på sin fødegård. Gårdens hartkorn opgives i fæstebrevet til 5 4 " 1, det samme som i matriklen af 1688.
Der var kun en gård i byen, som havde større hartkorn, men nogle måneder efter fæstebrevets udstedelse skete der en stor forandring med Nørøkse-gårdene, idet Bratskov foretog en stor omlægning af deres jord, der blev derefter 23 gårde i byen, de havde alle nøjagtig det samme hartkorn nemlig 2 7 3 1.
24.10.1763 blev han trolovet og 4.12. gift med Maren Jensdatter, 24 år gammel og ligeledes af gammel Nørøkse-slægt. Men allerede 9 år efter døde Maren Jensdatter, kun 33 år gammel (Bratskovs skifter 15.4.1772).
Som skik var dengang, giftede Anders Povlsen (Put) sig hurtigt igen. 13.5.1772 blev han trolovet og 18.10. gift med Kirsten Vognsdatter fra Brovst. Forlovere var Peder Vognsen i Brovst (hendes broder) og Gregers Pedersen i Brovst.