Biografi for: Jens Jensen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Ryde skoledistrikt [Kjeldsmark], , 1, FT-1860, C9386
Jens Laursen 38 Gift Gaardmand, huusfader Her i s.
Birthe Kirstine Jensen 29 Gift Hans kone Her i s.
Karen Jensen 8 Ugift Deres børn Her i s.
Jens Jensen 5 Ugift Deres børn Her i s.
Mads Christen Christensen 15 Ugift Tjenestefolk Her i s.
Peder Christen Laursen 24 Ugift Tjenestefolk Meirup s., Ringkj. amt
Sidsel Nielsen 22 Ugift Tjenestefolk Ølby s., Ringkj. amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Kjelsmark, En gård, 231, FT-1870, C0768
Jens Laursen 47 Gift Husfader Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birthe Kjerstine Jensen 38 Gift Husmoder Medhjælper Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen 17 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 14 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Jensen 9 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstin Jensen 5 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jensine Jensen 3 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laura Jensen 1 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Svenning Hansen 19 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Jensen 19 Ugift Tjenestetyende Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Jens Jensen overtager Over Keldsmark 25 Nov. 1884.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Over Kjelsmark, En gaard, 64, FT-1890, C0765
Jens Jensen 34 Gift Husfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Andersen 26 Gift Husmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birthe Kirstine Jensen 4 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Emarense Jensen 3 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Noes Jensen 20 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Johanne Knudsen 19 Ugift Tjenestepige Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt