Biografi for: Ane Laursen

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Routh, 5 en Gaard, 5, Ft.1880, A4346
Laust Jacobsen 66 gift Husfader og Gaardejer Mejrup
Maren Christensen 55 gift Hans Hustru Her i Sognet
Chresten Laursen 26 ugift Deres Børn Her i Sognet
Jens Haislund Laursen 19 ugift Deres Børn Her i Sognet
Jacob Laursen 13 ugift Deres Børn Her i Sognet
Ane Laursen 17 ugift Deres Børn Her i Sognet
Maren Christensen 8 ugift Deres Børn Haderup

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Damgaard, , , FT-1890, C2672
Ane Lausen 27 Ugift Ejerinde Landvæsen Ryde
Maren Christensen 64 Enke Aftægtskone Ryde
Peder Chrestian Jensen 24 Ugift Tjeneste Tyende Landmand Sevel