Biografi for: Anders Christensen

Kaldet "Tækker" eller "Bratbjerg". Husmand i Nørøkse (mtr. nr.23). Nævnes i Bratskovs job. 1770, 1778 og 1791, samt i folketællingen 1787, hvor han ingen børn havde hjemme, men havde et datterbarn hos sig (Anders Jensen f. ca. 1782).
Af job. 1770 ses det, at der var 6 sk. land jord til huset, så familien kunne holde "et høved". Det bemærkes, at han var fri for hoveri og landgilde mod, at han hvert år betalte 2 rdl. til Bratskov. Det ligger nær at antage, at grunden hertil var, at han, som tilnavnet antyder, arbejdede som tækkemand.

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørøx, , 89, FT-1787, B3985
Anders Christensen 63 Gift mand bonde og huusmand
Anne Christensdatter 58 Gift hans kone
Anders Jensen 5 Ugift deres datters barn af 1ste egteskab

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørreøkse, , 39, FT-1801, B8463
Christen Andersen 31 Gift Mand Husmand med jord
Maren Andersdatter 27 Gift Hans kone
Anne Christensdatter 1 Ugift Deres datter
Anders Christensen 76 Enke Mandens fader Nyder ophold af sønnen