Biografi for: Karl Martin Sørensen

Kirkebog Hellig Kors Sogns 2. Sognedistrikt (Brorson)
1905. Født 6 August. Brohusgade 16 st. Karl Martin Sørensen. Søn af Øltapper Christen Sørensen og Hustru Laura f. Nielsen. Døbt 3 September i Kirken. Faddere: Ugifte Grethe Sørensen, Katterup ved Veile, Detailhandler Kristen Jørgensen, Nordvestvei 23 og Hustru Anna.