Biografi for: Ane Marie Nielsen

1870. 7 Mai. Ane Marie Nielsen. Døbt i Kirken d. 13 Mai. Datter af Hmd. Mølle Møllersvend Niels Christensen Routh og Hstr. Mette Cathrine Pedersen /: 43 Aar gl.:/ paa Hvamgaards Mark. Baaren ?Mathias? Pedersens Hustru i Hjerm. De andre Faddere: ?Mathias? Pedersen, Møller Damgaard samt Pigen Sara Pedersen i Nørre Fleng.

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede. Opsl. 115
1895. Ungkarl Kristen Knudsen, Husmand i Falsing i Navr. Født i Sønder Tinggaard Hus i Vejrum d. 4 . Dec 1868. Forældre Kresten Knudsen og Hustru Eva Marie Kristensen i Sønder Tinggaard Hus i Vejrum. Attest fra Sogneraadet i Navr af 8 Novbr 1896 forevist. Pigen Ane Marie Nielsen, hjemme hos forældrene på Hvamgaard Mark. Født paa Vester Hvamgaard Mark 13 Maj 1870 af Forældre Husmand Niels Kristensen og Hustru Mette Kathrine Pedersen på Vester Hvamgaard Mark. Forlovere: Husmand Kristen Knudsen af Falsig i Navr og Husmand Niels Kristensen på Vester Hvamgaard Mark. Viet 5 December 1895 i Kirken.

Ane Marie og Christian Knudsen bosætter sig senere i Trabjerg på en udstykning fra Meldgaard.
Meldgaard har oprindeligt været to Gaarde, nemlig Nr. Meldgaard (den nuværende) og Sdr. Meldgaard. Ved Ejeren af Sdr. Meldgaards Død 1900 købte Anders Meldgaard Sdr. Meldgaard, lagde en Del af de udstrakte Marker sammen og byggede en Gaard, som han afhændede til en Svoger (Kristen Knudsen). Det øvrige Jordtilliggende blev lagt sammen med Meldgaards. Gaarden har vist i sin Tid været en "Tvillingegaard".
Kilde: Fra "Jul i Holstebro", 1947. Gengivet i Borbjerg Sparekasses jubilæumsskrift ved 125 års jubilæet i 1996.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, Matr. Nr. 6a, FT-1906, opsl 133
Kresten Knudsen, 4/12 1868, Husfader Gaardejer
Ane Marie Nielsen, 7/5 1870, Husmoder
Kristen Knudsen, 25/9 1896, Barn
Niels Kristian Knudsen, 29/6 1898, Barn
Eva Marie Knudsen, 15/7 1900, Barn
Niels Kristensen, 24/10 1824, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse, lidt Formue
Mette Kathrine Pedersen, 30/5 1827, Slægtning

Folketælling 1911
Borbjerg Sogn, Trabjerg, Matr. nr. 7 a
Kresten Knudsen, M, 4/12 1868, G, Vejrum sogn, Ank. til Sognet 1901 fra Navr Sogn, Husfader, Gaardmand
Ane Marie Nielsen, K, 7/5 1870, G, Borbjerg Sogn, Husmoder
Kresten Knudsen, M, 25/9 1896, U, Navr Sogn, Ank. til Sognet 1901 fra Navr Sogn,Ungkarl
Niels Kr. Knudsen, M, 29/6 1898, U, Navr Sogn, Ank. til Sognet 1901 fra Navr Sogn,Barn
Eva Marie Knudsen, K, 5/7 1900, U, Navr Sogn, Ank. til Sognet 1901 fra Navr Sogn,Barn
Mette Katrine Kristensen, K, 30/5 1827, Sahl Sogn, Ank. til Sognet 1838 fra Sahl Sogn, Aftægtskone [Mette Cathrine Pedersen]

Folketælling 1930
Borbjerg Sogn, Trabjerg
Knudsen, Kristen, M, 4/12 1868, Vejrum, Husfader, Landbrug, gift 1895, 4 børn i ægteskabet
Knudsen, Marie, K, 7/5 1870, Borbjerg, Husmoder
Knudsen, Niels, M, 29/6 1898, Navr, Barn
Knudsen, Katrine, K, fraværende Sir, Bopæl 5 novbr. 1929 Maabjerg, 16/5 1911 Borbjerg, Barn

Ane Marie dør 1944 i Trabjerg, formentlig under besøg hos datteren. Hendes sidste bopæl var Skolegade 20, Holstebro.

Kristen Knudsen drev ejendommen, der ligger Øster Trabjergvej 2, frem til ca. 1940, hvor den solgtes til datteren Katrine og Anders Kviesgaard. 1963 solgtes den til Svend Vennegaard.