Biografi for: Jens Jensen Meldgaard

Meldgaard har været i samme Slægts Eje gennem Fem Slægtsled.
Den første i Slægten, som havde Gaarden, var den kendte Jens Eriksen. Efter Jens Eriksen fik Sønnen, Jens Jensen, Gaarden. Om "gamle Jens Meldgaard", som han i Almindelighed kaldtes, kan siges, at han var en stille, flittig og arbejdsom Mand. Han var gift med en Datter fra Neder Telling i Hjerm. I 1837 blev hans søn, Jens Jensen Meldgaard, gift med Ane Margrethe fra Bjerregaard i Hjerm, og Gaarden gik nu over til tredie Slægtled.
Kilde: "Jul i Holstebro", 1947. Gengivet i Borbjerg Sparekasses jubilæumsskrift ved 125 års jubilæet i 1996.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg Bye, , 47, FT-1801, B9083
Jens Eriksen 37 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Marie Lisbet Lausdatter 34 Gift Hans kone
Kresten Jensen 13 Ugift Hendes børn
Inger Jensdatter 8 Ugift Hendes børn
Erne Marie Jensdatter 6 Ugift Hendes børn
Kisten Jensdatter 2 Ugift Deres datter
Ane Kristensdatter 62 Enke Konens moster Nyder ophold hos hosbonden

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, En Gaard, 118, FT-1834, C1299
Jens Jensen 32 Gift Gaardmand
Mette Kirstine Anders Datter 34 Gift Hans Kone
Bodild Marie Jens Datter 7 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 5 Ugift Deres Børn
Anders Jensen 2 Ugift Deres Børn
Jens Eriksen 72 Enkemand Paa Aftægt
Ane Anders Datter 30 Ugift Deres Tjenestepiger
Marie Elisabet Christens Datter 17 Ugift Deres Tjenestepiger
Edel Katrine Povels Datter 15 Ugift Deres Tjenestepiger