Biografi for: Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen blev født i Borbjerg 1860. Bosatte sig omkr. 1887 som husmand i Brondbjerg, Staby sogn, og senere i Ulborg, hvor han blev landpost.
Fem af Jens Christian Nielsens børn udvandrede til USA:
Niels Christian Nielsen, Valdemar Nielsen, Jens Kristen Nielsen, Karl Viggo Nielsen og Georg Wilhelm. De havde tidligere en hjemmeside i USA: http://www.nelsenfamily.us/, hvorfra jeg blev kontaktet. Den blev dog senere nedlagt.
Slægten kan bl.a. nu findes på: http://www.hheriksen.dk/routh/decend.htm.
Flere af børnene tillagde sig efternavnet Borbjerg/Borberg

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 5
1860. Født 2 Januar Jens Christian Nielsen, hjemmedøbt d. 21 Januar i Kirken 22 april. Søn af Husmand og Møllersvend Niels Christensen og Hustru Mette Cathrine Pedersen i Kielsmark. Moderen 31 Aar. Baaren Pige Karen Jensen i Ryde. Faddere: Gaardmand Christen J. Bak i Tingedal og Laust Nielsen i Skyldvad i Borbjerg Bye og Jens Routh i Ryde Sogn.

DET VAR NÆR GÅET HELT GALT!!
- en beretning fra det virkelige liv i 1860:
Ja, - det var nær gået grueligt galt, dengang i vinteren 1860 i det lille sogn, Borbjerg, som også dengang lå et lille stykke vej nord-øst for Holstebro. Det vil sige, dengang var der nok et noget længere "lille stykke vej" end nu om stunder, da vejen sikkert var mere snoet og Holstebros bygrænse i mellemtiden har bevæget sig et godt stykke ud i alle verdenshjørner.
Der ude i et bette husmandssted på Kjeldstrup Mark, boede Niels Christensen - ikke så langt fra Ryde, hvor han selv var født 36 år tidligere i en ejendom, som af en eller anden grund blev kaldt Roust.
I huset boede også hans 33-årige kone, Mette Chatherine og parrets børn, -
for det var nok ikke første gang at fru Mette Chathrine ventede barn. I mindeordene for Niels Christensen Roust, som bragtes i avisen efter hans død i januar 1911 står der ihvertfald at han og hans hustru "opdrog en ikke saa lille Børneflok".
En lille ny var altså på vej - og det var vinter (og dengang var det vinter om vinteren). Elektrisk lys og varme kendtes ikke, vejene var hverken belagt med brosten eller asfalt, - og kun få andre af nutidens goder kendtes. Men Mette Chathrine (eller Katrine, som hun for nemheds skyld bare kaldtes) hun skulle føde.
Om det var nat eller dag, melder historien intet om, - men noget var ikke helt som det skulle være derude på Kjeldstrup Mark den 21. januar! - Hvad det var, vides ikke, men doktoren (doktor Glerup fra Holstebro) blev tilkaldt - eller hentet. I værste fald måtte han gennem voldsomme snemasser i en bælg-mørk nat - ud til Jens Christensens husmandssted, hvor fødslen måske allerede var gået igang.
Barnet blev hjemmedøbt, som det dengang var almindeligt, - ikke mindst om vinteren - ude på landet.
Jens Christian Nielsen blev hans navn. Den 22. april blev han fremstillet i kirken, hvilket fremgår af kirkebogen, hvori der også står at "Barnet var dødfødt og maatte tages med Lægehjælp, men kom tillive noget efter Fødslen."
Kilde: Facebook.com. Familien Borbjerg fra Ulfborg

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Ryde skoledistrikt [Kjeldsmark], , 5, FT-1860, C9386
Niels Christensen 35 Gift Huusmand, huusfader Ryde s., Ringkj. amt
Mette Cathrine Pedersen 33 Gift Hans hustru Sahl, Ringkj. amt
Petrine Nielsen 2 Ugift Deres børn Her i s.
Jens Christian Nielsen 1 Ugift Deres børn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Fælling, Nørhvamhuus, 251, FT-1870, C0768
Niels Christensen 45 Gift Husfader Jordbruger Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Cathrine Pedersen 42 Gift Husmoder Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Nielsen 10 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johanne Marie Nielsen 8 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Cathrine Nielsen 4 Ugift Barn Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nielsen 2 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Ulfborg, Vinding, Vinding Sogn, en Gaard - Østergaard, Vognstrup, 11, FT-1880, D5006
Mads Jensen 54 Gift Husfader. Gaardeier Vinding Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Jensen 44 Gift hans Hustru Sneibjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Østergaard Nielsen 21 Ugift Pleiesøn Idum Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Haunstrup Mikkelsen 10 Ugift Pleiesøn Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Kjeldsen 6 Ugift Pleiedatter Sinding Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Nielsen 20 Ugift Tjenestefolk Boberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertha Marie Andersen 19 Ugift Tjenestefolk Ørre Sogn, Ringkjøbing Amt

Kirkebog Tvis sogn. Online
1886. 17 Juni Ane Nielsine Nielsen. Datter af ugift Fruentimmer Kristine Knudsen, 23 Aar, af Grydholt Mark og udlagt Barnefader Ungkarl Jens Kristian Nielsen af Borbjerg. Faddere: Pigen Marie Johanne Nielsen af Borbjerg, Ungkarl Karl Marinus Jensen af Grydholt, Boelsmand Niels Sørensen og Hustru af Grydholt M.
Gift 3. nov. 1886 i Tvis sogn

1887 Jens Kristian får ved auktion skøde på Matr. 4a+4b i Staby, Brundbjerg (Brondbjerg).
Kide: Ulfborg-Hind Herredsfoged, realregister 1845, opslag 243.

Kirkebog Staby sogn.
1887. Født 10 December. Niels Kristian Nielsen. Søn af Husmand Jens Kristian Nielsen og Hustru Kristine Knudsen, 24 Aar, Brondbjerg Mark.

Folketælling 1890
Ringkøbing, Ulfborg, Staby, Brandtbjerg Mark, Et Hus
Jens Kristian Nielsen, M, 30, G, Borbjerg, Husfader, Husmand.
Kristine Nielsen, K, 26, G, Hjerm,, Husmoder
Ane Nielsine Nielsen, K, 3, Tvis, Barn
Niels Kristian Nielsen, M, 2, Staby, Barn
Johannes Nielsen, M, 11 juli 1889, Barn

Jens Christian sælger 1900 ejendommen i Staby Matr. 4 i Staby, Brundbjergmark (Brondbjerg).
Sælges med en besætning på 1 ko, 4 får, 5 lam og hønsene, samt inventarium og udbo mv.
Salgssummen udgør 300 Kr.
Kilde: Ulfborg-Hind Herredsfoged, Skøde og panteprotokol, 18/7 1900, L.No. 283

Mon ikke Jens Chr. var landpost som et bijob til sit husmandsbrug indtil han flyttede til stationsbyen ?
jvf:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541081046290448
(kopier ovennævnte link til din browser !)

Familien flytter til Ulfborg Stationsby og bor jvf. FT 1901 til leje der.
I de følgende folketællinger findes familien på matr. 8dp, Herredsgade 31.

Folketælling 1901
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby, Matr. nr 8p, Ejer Karen Hansen
Jens Kristian Nielsen, M, 21/1 1860, G, Borbjerg, ank. til sognet 1900, fra Staby, Husfader, Landpost. Ingået ægteskab 1886, 11 børn
Kristine Nielsen, K, 17/5 1863, G, Hjerm,, Husmoder
Mette Kathrine Nielsen, K, 20/9 1890, Staby, Barn
Ane Marie Nielsen, K, 22/9 1891, Staby, Barn
Kristen Hansen Nielsen, M, 29/10 1892, Staby, Barn
Maren Syrine Nielsen, K, 10/3 1894, Staby, Barn
Søren Peder Nielsen, M, 29/5 1895, Staby, Barn
Valdemar Nielsen, M, 26/9 1896, Staby, Barn
Jens Kristen Nielsen, M, 6/7 1898, Staby, Barn
Karl Viggo Nielsen, M, 4/10 1900, Ulfborg, Barn

Kristine dør 1903 i Ulborg sogn, Ulfkær.

Folketælling 1906
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby
Jens Chr. Nielsen, M, 21/1 1860, E, Husfader, Landpost.
Maren Sørine Nielsen, K, 10/3 1895, U, Barn
Søren Peder Nielsen, M, 29/5 1895, U, Barn
Valdemar Nielsen, M, 26/9 1897, U, Barn
Jens Kristen Nielsen, M, 6/7 1899, U, Barn
Karl Viggo Nielsen, M, 3/11 1900, U, Barn
Georg Vilhelm Nielsen, M, 12/3 1902, U, Barn
Maren Pedersen Nielsen, K, 6/1 1861, U, Tjenesteydende

Folketælling 1911
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby, matr 8dp
Jens Kristian Nielsen, M, 21/1 1860, G, Borbjerg, ank. til sognet 1900, fra Staby, Husfader, Landpost.
Ane Nielsine Nielsen, K, 17/6 1886, Tvis, Barn, Husbestyrerinde
Johannes Nielsen, M, 11/7 1889, Staby, Barn, Landbrugsarbejder
Valdemar Nielsen, M, 26/9 1896, Staby, Barn
Jens Kristen Nielsen, M, 6/7 1898, Staby, Barn
Karl Viggo Nielsen, M, 4/10 1900, Ulfborg, Barn
Georg Wilhelm, M, 12/3 1902, Ulfborg, Barn

Folketælling 1916
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby, matr. 8dp
Jens Christian Nielsen, M, 21/1 1860, E, Husfader, Landpost, indkomst 50, pålignet til kommunen 2,00
Ane Nielsine Nielsen, K, 17/6 1886, Barn
Georg Vilhelm Nielsen, M, 12/3 1902, Barn

1918. Familienavnet ændret til Borbjerg iflg. bevilling 11/12 1918.

Folketælling 1921
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby
Jens Chr. Borbjerg M, 21/1 1859, E, Borbjerg, Taget ophold i kommunen 1900, ank. fra Staby.E, Husfader, Landpostbud
Vigo Borbjerg, M, 4/10 1900, Ulfborg, Barn
Johanne Marie Pedersen, K, 7/2 1886, Vedersø, U, Husbestyrerinde
Vagn Pedersen, M, 3/1 1917, Sakskjøbing, U, Barn.

Folketælling 1930
Ringkøbing, Ulfborg, Ulfborg Stationsby, 8dp
Borbjerg, Jens Christian, M, 21/1 1860, Borbjerg, Husfader, Pens. Landpost
Petersen, Johanne Marie, K, 7/2 1886, Vedersø, Husbestyrerinde
Petersen, Vagn, M, 3/1 19?, Sakskjøbing.

1934, 6. marts. Jens Christian dør

Jordefærd i Ulfborg
Under ualmindelig stor Deltagelse jordedes i Søndags paa Ulfborg, gl. Kirkegaard pensioneret Landpost J. Chr. Borbjerg. For 31 Aar siden døde Borbjergs Hustru og han stod tilbage med 12 Børn, den mindste 1 Aar gl. og den ældste 15 Aar. Han havde dengang som Landpost den beskedne Løn af 550 Kr. om Aaret; desuagtet opdrog han den store Børneflok uden at modtage offentlig Hjælp af nogen Art. Af de nulevende ni Børn er fem Sønner i Amerika. Der var en Mængde Kranse, en stor signeret Krans med amerikansk farvede Baand fra de fem Sønner i Amerika, og signeret Krans fra Personalet ved Ulfborg Postkontor og ligeledes fra Personalet ved Ulfborg Station. 20 Biler befordrede det store Følge fra Stationsbyen ned til Ulfborg gl. Kirke, hvor Pastor Jensen, Staby, talte (Provst Kristensen ligger syg) udfra Dagens Tekst "Jesus er Livets Brød". Kisten blev baaret til Graven og Pastor Jensen forrettede Jordpaakastelsen. En Søn af afdøde, Bypostbud Borbjerg, takkede i varme og hjertelige Ord for den store Deltagelse og for, hvad hans Fader havde været for ham og alle hans Søskende. Vi har kun gode Minder om ham.
S.

Skiftet efter Jens Christian indeholder tilsyneladende indgåede aftaler i familien.
Det fremgår bl.a. af Tingbogen, at sønnen Søren Peder der har skøde på ejendommen (Herredsgade 31), den 30/10 1937 giver sin bror Johannes skødet på ejendommen. Johannes´ familie og slægtninge bor der frem til 1996.