Biografi for: Niels Christensen Routh

Kirkebog Ryde sogn. Online.
1824. Niels Christensen, uægte Barn. Født 24 October hjemmedøbt, publiceret i Kirken d. 28 Novb. Moderen Maren Jensdatter tjenestegørende i Rout. Til
Barnefader er udlagt Tjenestekarl Christen Nielsen af Rout i Ryde Sogn. Faddere: Gaarmand Anders Kristensens Hustru Kirsten Christensdatter i Sønder
?, Husmand Christen Jensen og hustru Sidsel Christensdatter i Rout, hendes Tjenestepige Karen ?datter i Rout

Møllersvend på Store Ryde Mølle (omkr. 1855), Møllersvend på Borbjerg Mølle og husmand på Hvamgaard Mark, Borbjerg sogn

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Routh en gård, 18, FT-1834, A4099 [ Matr. 16a]
Niels Christensen 56 Gift Gårdmand
Juliane Jensdatter 68 Gift Hans Kone
Christen Nielsen 30 Ugift Deres søn
Maren Nielsdatter 27 Ugift Deres datter
Jens Nielsen 25 Ugift Deres søn
Niels Christensen 10 - Plejebarn

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde sogn, Routh, 15, FT-1840, C3390
Niels Christensen 60 Gift Gaardmand
Juliane Jensdatter 70 Gift Hans kone
Jens Nielsen 30 Gift Indsiddersker
Birthe Marie Antonsdatter 28 Gift Indsiddersker
Anders Jensen 4 Ugift deres Søn
Maren Nielsdatter 32 Ugift Slegfredbørn
Juliane Olesen 6 Ugift Slegfredbørn
Niels Christensen 15 Ugift Slegfredbørn

????
Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn, Køiborg, 10, FT-1845, c0492
Jens Pedersen 58 Gift Gaardmand Her i sognet [Ryde Sogn]
Maren Nielsdatter 50 Gift Hans kone Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Ane Johanne Jensen 17 Ugift Deres børn Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Else Kirstine Jensen 14 - Deres børn Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Niels Peter Jensen 11 - Deres børn Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Jens Jensen 8 - Deres børn Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Niels Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Do [Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt]
Kirstine Laursdatter 54 Ugift Tjenestefolk Thorsted Sogn, Ringkjøbing amt

Niels deltager i treårskrigen 1848-1850, som underkorporal ved 8 bataillon, 4 kompagni, nummer 22, tjenestegørende fra 30 maj 1847. Han tildeltes Erindringsmedaljen, i 1898 julæumsgaven på 100 kr. og i 1907 den livsvarige hædersgaven på 100 kr.
I ansøgningen om hædersgaven anfører Niels at have deltaget i slag ved Sundeved, Dybbøl og Fredericia.

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Routh, en gaard, 23.1, FT-1850, C9381 [Matr. No. 14 ?]
Jens Nielsen 41 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Birthe Marie Andersdatter 43 Gift Hans kone Mønsted s., Viborg amt
Anders Jensen 13 Ugift Deres børn Her i sognet
Karen Jensen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Juliane Olesen 16 Ugift Deres pleiedatter Her i sognet
Niels Christensen 26 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Christiane Sørensdatter 20 Ugift Tjenestefolk Borberg?? s., Rk amt

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Store Ryde Mølle, 27, FT-1855
Niels Farsøe, 48, Gift, Møller, huusfader, , Wiborg
Lovise Wilhelmine Bering, 46, Gift, Hans kone, , Gammelstrup s., Viborg amt
Elisa Pouline Marie Farsøe, 16, Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Pouline Olivia Farsøe, 15, Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Pouline Koch, 30, Ugift, Lærerinde, , Frederiksberg
Peder Thøgersen, 26, Ugift, Betjente ved møllen, , Sahl sogn, Rk. amt
Christen Jensen, 16, Ugift, Betjente ved møllen, , Sahl sogn, Rk. amt
Niels Christensen [Routh], 31, Ugift, Tjenestefolk, , Her i sognet
Hans Frederik Schultz, 30, Ugift, Tjenestefolk, , Hjerm sogn, Rk. amt
Laurs Jensen, 64, Gift, Tjenestefolk, , Sevel sogn, Rk. amt
Ane Nielsdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk, , Sahl sogn, Rk. amt
Else Christensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, , Sahl sogn, Rk. Amt

Kirkebog Borbjerg sogn sogn. Opsl. 248
1857. Ungkarl Niels Christensen, Møllersvend i Store Ryde Mølle, 39 Aar. Vacineret og Væverpigen Mette Cathrine Pedersen, 30½ Aar. Datter af Husmand Peder Pedersen, Trabjerg. Vacineret. Forlovere Gaardmand Jens Nielsen i Routh i Ryde og Husmand Peder Pedersen i Trabjerg. Viet 3 November 1857 i Borbjerg Kirke.

Kirkebog Borbjerg sogn.
1858. Født 6 Februar. Petrine Nielsen. Hjemmedøbt 7 Februar, i Kirken 11 April. Datter af Møllersvend Niels Christensen St Ryde Mølle og Hustru Mette Cathrine Pedersen, Trabjerg. Baaren af Huusmd. Jens Sørensen Kone i Stendis. Andre Faddere: Samme Huusmd. Jens Sørensen, ?Skog? Karlen Christen Johannesen og Melchior Pedersen, begge af Trabjerg.

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 5
1860. Født 2 Januar Jens Christian Nielsen, hjemmedøbt d. 21 Januar i Kirken ?. Søn af Husmand og Møllersvend Niels Christensen og Hustru Mette Cathrine Pedersen i Kielsmark. Moderen 31 Aar. Baaren Pige Karen Jensen i Ryde. Faddere: Gaardmand Christen J. Bak i Tingedal og Laust Nielsen i Skyldvad i Borbjerg Bye og Jens Routh i Ryde Sogn.

DET VAR NÆR GÅET HELT GALT!!
- en beretning fra det virkelige liv i 1860:
Ja, - det var nær gået grueligt galt, dengang i vinteren 1860 i det lille sogn, Borbjerg, som også dengang lå et lille stykke vej nord-øst for Holstebro. Det vil sige, dengang var der nok et noget længere "lille stykke vej" end nu om stunder, da vejen sikkert var mere snoet og Holstebros bygrænse i mellemtiden har bevæget sig et godt stykke ud i alle verdenshjørner.
Der ude i et bette husmandssted på Kjeldstrup Mark, boede Niels Christensen - ikke så langt fra Ryde, hvor han selv var født 36 år tidligere i en ejendom, som af en eller anden grund blev kaldt Roust.
I huset boede også hans 33-årige kone, Mette Chatherine og parrets børn, - for det var nok ikke første gang at fru Mette Chathrine ventede barn. I mindeordene for Niels Christensen Routh, som bragtes i avisen efter hans død i januar 1911 står der ihvertfald at han og hans hustru "opdrog en ikke saa lille Børneflok".
En lille ny var altså på vej - og det var vinter (og dengang var det vinter om vinteren). Elektrisk lys og varme kendtes ikke, vejene var hverken belagt med brosten eller asfalt, - og kun få andre af nutidens goder kendtes. Men Mette Chathrine (eller Katrine, som hun for nemheds skyld bare kaldtes) hun skulle føde.
Om det var nat eller dag, melder historien intet om, - men noget var ikke helt som det skulle være derude på Kjeldstrup Mark den 21. januar! - Hvad det var, vides ikke, men doktoren (doktor Glerup fra Holstebro) blev tilkaldt - eller hentet. I værste fald måtte han gennem voldsomme snemasser i en bælg-mørk nat - ud til Jens Christensens husmandssted, hvor fødslen måske allerede var gået igang.
Barnet blev hjemmedøbt, som det dengang var almindeligt, - ikke mindst om vinteren - ude på landet.
Jens Christian Nielsen blev hans navn. Den 22. april blev han fremstillet i kirken, hvilket fremgår af kirkebogen, hvori der også står at "Barnet var dødfødt og maatte tages med Lægehjælp, men kom tillive noget efter Fødslen."
Kilde: fb - Familien Borbjerg fra Ulfborg. Sept 2017

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Ryde skoledistrikt, 5, Nedre Kjeldsmark Huus, [matr, 2?], FT-1860, C9386
Niels Christensen 35 Gift Huusmand, huusfader Ryde s., Ringkj. amt
Mette Cathrine Pedersen 33 Gift Hans hustru Sahl, Ringkj. amt
Petrine Nielsen 2 Ugift Deres børn Her i s.
Jens Christian Nielsen 1 Ugift Deres børn

1861. d. 9. October, Hjemmedøbt d. 10 October, i Kirken d. 26. December. Johanne Marie Nielsen. Datter af Huusmand i Kjelds. Niels Kristensen og Hustru Mette Katrine, født Pedersen. /: Moderen 37 Aar :/. Baaren af Carsten ?? Hustru i Tingedal. Faddere: Gmd Carsten ?? af Tingedal. Gmd Niels Vad i Kjelsmark og Ungkarl ?? Pedersen af Ryde.

1862 Niels Christensen, Hvam i Borbjerg Sogn, får Skøde på den udstykkede Parcel som er betegnet Matr. No. 11d, Hartkorn 0Td 1Skp 1Fdk. 0 Alb.
Ejendommen er udstykket fra Vester Hvamgaard af Jensenius Lebeck.
Kilde: Hjerm - Ginding Herredsfoged. Skøde og Panteprotokol 17 Jan 1862, pag 265, opsl. 267

1863. Død 11 December, begravet 20 December. Petrine Nielsen. Husmand i Kjeldsmark Niels Kristensens Barn. Født i Trabjerg, 5 3/4 Aar.

Kirkebog Ryde sogn.
1865. 10 Juni. Marie Cathrine Nielsen. Døbt i Kirken 11 Juni. Datter af Møllersvend Niels Christensen, Indsidder i Veiagerhus og Hustru Mette Cathrine Pedersen, 38 Aar. Faddere: Pige Marie Christensen i Ryde Præstegaard, Ave Christensen i Veiagerhus. Tjenestekarl Peder Pedersen i Præstegaarden, Ungkarl Anders Jensen i Routh.

1866 Niels Christensen, Borbjerg Mølle, får Skøde på Matr, 11e Hvam Mark, Hartkorn " - 3 - 3 - 2 1/2, med derpaa Ejendommen værende Bygninger. Overtager ejendommen 1. Apr. 1866. Ejendommen er udstykket fra Vester Hvamgaard af Jensenius Lebeck. Købspris 400 Rdl.
Niels Christensen udsteder til Jensenius Lebeck en 4 aarig 4 pcts. obigation paa 350 Rdl. med pant i Matr. 11e og med paastaaende bygninger og tilliggende ejendomme mv.
Kilde: Hjerm - Ginding Herredsfoged. Skøde og Panteprotokol 10 Aug 1866, pag 165-66, opsl. 169
Nuværende adresse: Hvamvej 57.

1867 Født 30 Marts, døbt i Kirken 31. Marts. Peder Nielsen, Søn af Hmd. og Møllersvend Niels Kristensen /: Routh :/ og Hustru Mette Kristine Pedersen på Nørre Hvam Mark. /: Moderen 40 Aar :/ Baaren af ? Gmd (Hmd?) Routh Peder Pedersens Hustru, de andre Faddere: samme Routh Peder Pedersen i Trabjerg, Møller Damgaard i Borbjerg Mølle og Gmd (Hmd?) Peder ? Jeppesens Hustru i Nørre Fleng.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Fælling, Nørhvamhuus, 251, FT-1870, C0768
Niels Christensen 45 Gift Husfader Jordbruger Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Cathrine Pedersen 42 Gift Husmoder Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt [Matr. 11d]
Jens Christian Nielsen 10 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johanne Marie Nielsen 8 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Cathrine Nielsen 4 Ugift Barn Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nielsen 2 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

1870. 7 Mai. Ane Marie Nielsen. Døbt i Kirken d. 13 Mai. Datter af Hmd. Mølle Møllersvend Niels Christensen Routh og Hstr. Mette Cathrine Pedersen /: 43 Aar gl.:/ paa Hvamgaards Mark. Baaren ?Mathias? Pedersens Hustru i Hjerm. De andre Faddere: ?Mathias? Pedersen, Møller Damgaard samt Pigen Sara Pedersen i Nørre Fleng.

1871. Født 10 August. Margrethe Cathrine Nielsen, hjemmedøbt 10 August, i Kirken 8 October. Datter af Hmd Niels Christensen Routh og Hustru Mette Cathrine Pedersen /: 44 Aar :/ paa Vester Hvamgaard Mark. Baaren af Gmd Peder Pedersens Hustru i Vestergaard i Ryde. Andre Faddere fornævnte Gmd Peder Pedersen, Gmd ?Melchior? Pedersen af Hjerm, samt Pige Ane Marie ?Poulsen? af Hvam.

Kirkebog Borbjerg sogn.
1874. Født 27 Juni Laura Nielsen. Hjemmedøbt den 29 Juni, i Kirken den 19 September. Datter af Hmd Niels Christensen Routh og Hst. Mette Kathrine Pedersen /: 47
Aar :/ paa Hvamgaards Mark. Baaren af Pige Sara Pedersen af Nørre Fleng. Andre Faddere: Gmd. Peder ? Jepsen i Nørre Fleng, Møller Karl Christensen i Borbjerg Mølle, samt Pige Kirstine Madsen i Vandborg.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hvam, Et hus, 118, FT-1880, C0764
Niels Christian Rout 55 Gift Husfader, husmand Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Kathrine Pedersen 52 Gift Hans hustru Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Kathrine Nielsen 14 Ugift Deres børn Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nelsen 12 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Nielsen 9 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Magrethe Kathrine Nielsen 8 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laura Nielsen 5 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Hvamhus, 201, FT-1890, C0765
Niels Kristensen 65 Gift Husfader Husmand Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Katrine Pederen 62 Gift Husmoder Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Kathrine Nielsen 24 Ugift Barn Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nielsen 22 Ugift Barn

Sognerådets forhandlingsprotokol.
Niels Rout deltog i Licitationer over Vejmandsbestillingerne for Vinteren (Oktober - Maj) på de forskellige Biveje i Sognet, bl.a:
1882 Fra Peder Bukdal til Christen Johannesens Bro blev tilkjendt Niels Kristensen Rout for 12 Kr.
1883 17 oct Vejstykket fra Kr. Johannesens Bro til Peder Bukdal tilkjendtes Niels Kristensen Rout for 11 Kr. 50 Øre.
1884 28 sept. Fra Præstens Høj til Handbjerg Skjel. Niels Rout 14 kr.
1887 1 oct. Vejen fra Peder Bukdals til Kr. Johannesens Bro tilsloges Niels Rout for 17 Kr.
1888 1 oct. Fra P Bukdals til Ryde Skjel. Niels Rout 17 kr.
1889 2 oct. Fra Peder Bukdals til Broen ved Niels Peter Nielsen Mark tilsloges Niels Rout for 15 kr.
1890 2 oct. Fra Peder Bukdals til Broen ved Niels Peter Nielsen Mark i Hvam tilsloges Niels Rout for 17 kr.
1891 1 oct. Fra Peder Bukdals til Broen ved Niels Peter Nielsen Mark i Hvam tilsloges Niels Rout for 18 kr.
1892 19 sept Fra Peder Bukdals til Broen ved Niels Peter Nielsen Mark i Hvam tilsloges Niels Rout for 18 kr.
1893 2 oct. Fra Peder Bukdals til Broen ved Niels Peter Nielsen Mark i Hvam tilsloges Niels Rout for 18 kr.
1894 - 1896 Ikke flere vejsager til Rout, der nu også er over 70 år.

1897 30 juli. Sognerådets forhandlingsprotokol
Niels Rout anholder om en midlertidig Alderdomsunderstøttelse af 150 Kr. i Anledning af at han har mistet en Ko og en Gris - Bevilgedes 75 Kr.

I ansøgningen om jubilæumsgaven for deltagelsen i Treårskrigen skriver sognerådsformanden, Anders Jensen:
"Ansøgeren der nyder Alderdomsunderstøttelse har en Ejendom af ½ Td. Hartkorn, hvorpaa der holdes 2 Køer, og forrentes 1.600 Kroner paa Ejendommen. Han maa leje til alt Arbejde da baade han og Hustruen er svagelige. De ere i alle maader hæderlige Folk, hvorfor man meget anbefaler dem til Jubilæumsgave.
Borbjerg Sogneraad d. 25 Maj 1898."
1898 julæumsgaven på 100 bevilgedes.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Hvamhus, FT-1901
Ejerens Navn: Niels Kristensen
Niels Kristensen 1824 24/10 Ryde Gift Oph. i Sognet 1867 Ank. fra Ryde Husfader Husejer Landbruger 7 levende Børn 2 døde
Mette Katrine Pederen 1827 30/5 Sahl Gift Oph. i Sognet 1836 Ank. fra Sahl Husmoder
Marie Kathrine Nielsen 1865 10/5 Ryde Ugift Oph. i Sognet 1867 Ank. fra Ryde Barn
Nielsine Kathrine Nielsen, 1893 17/2 Borbjerg Plejebarn

1901 24 juni Begjæring om Tillæg til Alderdomsunderstøttelsen fra Niels Kristensen Rout. Han andrager om at få den ham tillagte Alderdomsunderstøttelse af 50 Kr. forhøjet til 100 Kr. - Bevilgedes 100 Kr. fra 1ste Juli d.Å. at regne

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, Matr. Nr. 6a, FT-1906, opsl 133
Kresten Knudsen, 4/12 1868, Husfader Gaardejer
Ane Marie Nielsen, 7/5 1870, Husmoder [Niels Kristensens datter]
Kristen Knudsen, 25/9 1896, Barn
Niels Kristian Knudsen, 29/6 1898, Barn
Eva Marie Knudsen, 15/7 1900, Barn
Niels Kristensen, 24/10 1824, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse, lidt Formue
Mette Kathrine Pedersen, 30/5 1827, Slægtning

1907 tildeles Niels Rout den livsvarige hædersgave på 100 kr. for sin deltagelse i krigen 1848 - 50.

Kirkebog borbjerg sogn. Online
1911. Død 21 Januar, Trabjerg, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Begravet Borbjerg
Kirkegaard den 27 Januar 1911. Niels Christensen. Particulier i Trabjerg, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Født i Ryde Sogn af Forældre ugift Maren Jensdatter og udlagt Fader Christen Nielsen. Gift med Cathrine Pedersdatter. Trabjerg er sidste fælles Bopæl.

Niels' kone Mette Cathrine søger - med hjælp af svigersønnen Anders Jensen Meldgaard (# 6603) og attesteret af sognepræst J. W. Møller - hæddersgavens myndigheder om "Pengehjælp" til Niels begravelse. Det anføres at hun har en kapital på 400 kr, og at "mens hendes Mand levede erholdt de årlig 150 Kroner i Alderdomsunderstøttelse; men disse vil jo temmelig sikkert nu efter hans Død blive nedsat".
Ansøgningen giver intet resultat "da man ikke raader over midler, hvoraf saadanne hjælp kan ydes."