Biografi for: Laust Bertelsen

Gårdfæster i Østerby 1650, 64 i gården mtr. 1688 nr. 2. Flyttede senere til Vesterby og boede her i gården mtr. 1688 nr. 12 (1679, 1692). Det synes at være gået meget tilbage for Laust Bertelsen. I kopskattemandtal 1682 opfører sognepræsten ham, først på en liste "Forarmede, sygelige og vanføre, som ej er mægtige at give nogen skat". Landgilde af gården i Vesterby var 2 td. byg, 2 skæpper "ålestibyg", 4 ol sild, 2 høns. Laust Bertelsen har altså - delvis - ernæret sig som fisker. Han var muligvis søn af Bertel Christensen, død 1653 i Østerby.