Biografi for: Kristian Iversen Jørgensen

Kirkebog Sønder Felding. Opsl. 17.
1926. 10 juni. Troldhede by, Nørre Vium sogn, Bølling Herred. Kristian Iversen Jørgensen. Søn af Indremissionær Christen Iversen Jørgensen og Hustru Marie f. Jakobsen af Troldhede By, født den 12 Oktober 1875 og den 21. Oktober 1893. Viede den 12. Oktober i Aalbæk Kirke. Døbt 18. juni 1926 af Sognepræst Zeuthen i kirken. Faddere: Moderen bærer Barnet. Faderen. Agent Anton Nygaard og Hustru Karen f. Jørgensen af Taps.

80
Pastor emeritus Kristian lversen Jørgensen, Auning, er født i Troldhede og blev student fra Odense Katedralskole i 1946. Cand.theol.-eksamen blev taget på Københavns universitet i 1954. Efter soldatertiden var han hjælpepræst ved Hans Tavsens Kirke i Odense i 1956 og blev sognepræst på Thunø 1957. Der virkede han indtil 1961, hvor han blev sognepræst i Rise på Ærø. 20 år gik, indtil han i 1981 blev sognspræst i Vivild-Vejlby pastorat i Århus Stift. Han har desuden været feltpræst ved Kongens jyske Fodreginnent 1959 -1981. Han blev pensioneret i 1995 og flyttede til nabopastoratet Gjesing-Nørager. Som emeritus har Kristian l. Jørgensen holdt en del foredrag om Storm P., om "Mit liv som øpræst på Tunø" og om moderne salmer. Han er endvidere medlem af den lokale distriktsbestyrelse for DANMISSION og deltager i Sankt Nikolaj Tjenesten i Århus stift. Endelig har han holdt en del gudstjenester og begravelser i de lokale sogne og på det lokale plejehjem, ligesom han stadig og hyppigt går på husbesøg.
Kilde: Kristeligt Dagblad

10. juni 2011
85 år:
Pastor emeritus Kristian Iversen Jørgensen, Auning, blev student i 1946 i Odense og cand.theol i 1954 fra Københavns Universitet. Herefter var han hjælpepræst ved Hans Tausens Kirke i Odense. Han blev ordineret i Odense Domkirke i 1955 og fortsatte som sognepræst på Tunø, i Rise, Vivild og Vejlby. Kristian Iversen Jørgensen tog sin afsked i 1995.
Kilde: Kristelig Dagblad