Biografi for: Maren Lauridsdatter

Gift 1. gang med Jep Christensen, 2. gang med Jens Christensen Ladefoged på Oxholm, der fæstede gården i Østerby.
Maren og hendes første og anden mand havde forbindelse til hovedgården. Som faddere i 1686 nævnes både "sprogmesteren" på Oxholm og "den velbyrdige jomfru" på gården. Det må være H. P. Levetzaus ældste datter Sophie Hedvig, der i 1687 blev gift i Øland kirke.