Biografi for: Jep Christensen

Gårdfæster i Østerby. Han blev gift 1. gang 6.11.1670 med Elline Larsdatter, der muligvis har været enke efter den tidligere fæster af gården i Østerby, som Jep Christensen overtog. Elline var formentlig den "gamle Elline", der blev begravet 16.6.1676. Der var ingen børn i Jep Christensens første ægteskab.
Gift 2. gang 18.11.1677 med Maren Lauridsdatter.
Jep Christensens børn brugte senere efternavnet Ibsen, da Jep og Ib er samme navn. Jeps moder var muligvis den Karen Ibsdatter i Østerby, som blev begravet 2.3.1671.