Biografi for: Peder Jepsen

Peder Jepsen (el. Ibsen). Bosat Østerby, Øland. Havde 5 børn født i årene 1718-24, hvoraf to kendes.