Biografi for: Dorthea Kathrine Larsen

Kirkebog Lerup sogn. Ægteviede. (Film 53.168)
1908. Ungkarl og Karetmagersvend Jens Peter Gregersen af Brovst Sogn, Øster Han Herred. Han er født i Bratbjerggaarde, Tranum Sogn, d. 22. Oktober 1888 og søn af Husmand Lars Christian Gregersen og Hustru Mette Marie Jensen af Bratbjerggaarde Mark. Pigen Dorthea Kathrine Larsen af Telling, Lerup sogn, Øster Han Herred. Hun er født i Lerup Sogn d. 4 Juni 1885 og Datter af Indsidder, Husmand og Tømrer Anders Christian Larsen og Hustru Kirstine Johanne Christensen i Telling. Forlovere: Depotarbejder Lars Christian Gregersen af Aalborg og Husmand Anders Chr. Larsen af Telling. Viet 1908 den 15ende November i Lerup Sogn. Forsørgelsesattest af 30/10 1908 fra Lerup Tranum Sogneraad.