Biografi for: Maren Andersdatter

Kirkebog Vester Vandet sogn. Opsl. 146
1750. D. 18 Juni trolovede Poul Nielsøn fra Kaastrup og Maren Andersdatter hos hendes Præst i Agerholm. Forloverne vare Anders Nielsøn Kjær? af Hinding og Laurits Salmandsøn af Faaretoft. Viede d. 10 Julii.

Kirkebog Vester Vandet sogn. Opsl. 169.
1752. D. 30te Maji klochen 3 om Morgenen fød Hr Poul Nielsøns Hustru Maren Andersdatter Agerholm dennes Søn Poul. Baaren til Daaben d. 31te dito af Zidsel Andersdatter, Jens Andersøns af Ginding. Faddere: Niels Pedersøn Hiørringaard?, Christen Andersen Fuglsang?, Levi Lauritsøn paa Nebel, Kirsten Christen Iversøn? og Karen Christensdatter i Præstegaarden.

Kirkebog Vester Vandet sogn. Opsl. 302
1752. d. 12 September om Formiddagen Klochen 10 døde Poul Nielsøn i Agerholm i sin alder 35 Aar mindre 15 dage, begraven d. 19. dito.

Kirkebog (afskrift) Thisted sogn. Opsl. 119
1754. Karen Uægte. Maren Andersdatter som udlagde til Barnefader Christen Nielsen af W. Wandet, der tjente hos hende i Agerholm Præstegaard. Døbt 26 Okt. Faddere: Inger Andersdatter, Christen Michelsen, ? , Anne Cathrine Lønborg, Jens Sørensen Fruergaard, Jens Berthelsen, Jens Poulsen.

Kirkebog Vester Vandet sogn
1754, d 24 Maj trolovede Christen Nielsen, som tjener i præstegaarden og Maren Andersdatter salig Poul Nielsen Frosts Enke i Agerholm. Forlovere vare Anders Nielsen Hov fra Hinding og Christen Povelsen i Dalsgaard. Viede den 21 de Juni s. år.

Kirkebog Vester Vandet sogn
1754 d. 20de Octobr publice absolveret Maren Andersdaatter Bunch, som tiente her i Præstegaarden, for begangne Synd mod det 6te Bud, og udlagde til Barne-fader Christen Nielssøn, som tiente her tillige til afvigte Paasche og derefter d. 24de Maji indtraadde i Ægteskab med sl: Povel Frostes Enche her i Agerholm, førend denne hans Synd blev bekjendt.
D. 3die Novembr 1754 publice absolveret ovenmældte Christen Nielssøn i Agerholm for sin begangne Synd mod det 6te Bud.

Kirkebog Vester Vandet sogn
1775. D. 3. Mai døde Christen Frosts Kone her i Agerholm, blev jordet d. 9. ejusd. i Sit alders 63 Aar 2 md og nogle dage.