Biografi for: Knud Schott Deichmann Iversen

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939
UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

198. S/S Magnus af Middelfart, 1339 Reg. T. Br. Bygget 1906 af Staal. Paa Rejse fra Göteborg til Methil i Ballast.
Forlist efter Eksplosion d. 9/12 39 i Nordsøen; 20 Omkomne. Forlisanmeldelse dat. København d. 21/12 39. Søforhør i København d. 1/2 40.
Kl. 19, da M. befandt sig ca. 45 Sm. Ø. for Aberdeen, mærkedes et kraftigt Stød mod Skibets Stb.s Side. Det kunde ikke konstateres, hvorfra Stødet hidrørte. Kl. ca. 1915 indtraf en voldsom Eksplosion under Bunden lidt agten for Broen. Forskibet begyndte straks at synke. Inden Skibet sank naaede Rorsmanden, der var saaret, at komme op paa en Flaade paa Agterdækket. Da Skibet sank, kæntrede Flaaden, saa den ombordværende kom under den, men det lykkedes ham at komme fri og op paa Flaaden.
Kort efter kom M.s 2. Styrmand drivende forbi paa en Luge, og det lykkedes at bjerge 2. Styrmanden op paa Flaaden. D. 10/12 afgik Styrmanden ved Døden. D. 13/12 blev de paagældende bjerget af en britisk Trawler og ført til Aberdeen, hvor den saarede kom paa Hospitalet.
Anm. 1. De omkomne er [bl.a.] : Skibsfører Lauritz Olsen,1. Styrmand Knud Schott Deichmann Iversen
Anm. 2. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.