Biografi for: Hans Hanssøn Kammersgaard

Nygaards Sedler
1756 2/11 Hans Kammersgaard og Ide Sørensdatter [Kammersgaard] gift. Ydby Kirkebog 118

Kirkebog Ydby sogn.
1756, D. 2 Nov Hans Kammersgaard og Ide Sørensdatter af Ydby efter Kongl. Allernaadigste Bevilling uden foregaaende Trolovelse og Lysning copulerede.

Kirkebog Hygum sogn. Opsl. 33
1772. Dø d. 10. Juli Hans Kammersgaard. 64 År