Biografi for: Poul Christensen Kieldgård

Kirkebog Kollerup sogn. Online
1759. Poul. Christen Kieldgaard af Brøndum og Maren Christensdatter Deres Drenge Barn fød Torsdagen d. 19 April, døbt Dom. Quasimodogeniti [ 1. søndag e. Påske]. Frembaaren af Johanne ChristenDatter, Lars Smeds Hustru i Brøndum. Faddere: Christen Justsen i Brøndum, Gregers Poulsen fra Eistrup, Jens Holm fra Kiettrup, Karen, Anders Jensens Hustru i Brøndum, Benned Laursdatter, Anders Christensens Hustru ibid. Introduceret Festo Afcensionis Christi.

Kirkebog Lerup sogn. Online
1794. Den 2. Marti. Poul Christensen Kieldgaard af Kollerup og Maren Jacobsdatter Underline efter forgaaende Trolovelse copulerede.

Hoerring, Øster Han, Lerup, Bakken, , 41, FT-1801, B8465
Povl Christensen 42 Gift Husbonde Husmand og tømmermand
Maren Jacobsdatter 30 Gift Hans kone
Ane Povlsdatter 6 Ugift Deres barn
Kirsten Povlsdatter 2 Ugift Deres barn

Kirkebog Lerup sogn. Døde. Online
1819. Død 12 Novemb., begravet 21 Novemb., Poul Christensen huusmand ved Bækken. 62 Aar.