Biografi for: Dorthe Kirstine Johannesdatter

Kirkebog Maabjerg sogn
1806. Den 29 Juni havde Johan Gotfred og Hustru Anne Cathrine en Datter i Kirke som tilforn var hjemmedøbt kaldet Dorthea Kirstine født den 15 Maj. Den der bar Barnet Anne Kræmers. Faddere: Peder Mældgaard, Wogen Møllers Søn Christian, Søren Marchussens Hustrue Maren og Datter Anne, Wogen Møllers datter Leene.

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Tranekjærhuus, , 40, FT-1834, C1305
Niels Nielsen 29 Gift Væver
Karen Christensdatter 38 Gift Hans Kone
Inger Kirstine Nielsdatter 4 Ugift Deres Barn
Mariane Nielsdatter 82 Enke Inderste og Aftægtskone

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup Bye, Tranekjærhus, 88, FT-1840, C1309
Niels Nielsen 35 Gift Huusmand og Dagleier
Dorthe Johannesdat. 34 Gift hans Kone
Inger Kirstine Nielsd. 10 Ugift deres Børn
Karen Nielsdatter 5 Ugift deres Børn

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Munktofthuus, Et Huus, 73, FT-1845, C1067
Niels Nielsen 40 Gift Indsidder og Væver Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Dorthe Kirst. Johannesdatter 39 Gift Hans Kone Maaberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Kirst. Nielsdatter 15 Ugift Deres Barn Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Nielsen 10 Ugift Deres Barn Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, , et Huus, 101, FT-1850, C1310
Niels Nielsen Brandt 45 Gift Huusmand og Daglønner Huusfader Ryde Sogn Ringkj. A.
Dorthe Kirstine Johannesd. 44 Gift hans Kone Væverske Maaberg S. Ringkjøbing Amt
Karen Nielsen 15 Ugift deres Datter Væverlærling Her i Sognet

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, , et Huus, 114, FT-1860, C1311
Niels Nielsen Brandt 55 Gift Dagleier Huusfader Ryde Ringk. A.
Dorthe Kirstine Johannesd. 54 Gift hans Kone Maabjerg Ringk. A.
Karen Nielsen 25 Ugift deres Datter Spinderske Her i Sognet
Niels Poulsen 1 Ugift hendes uægte Barn Her i Sognet
Ane Cathrine Brandt 6 Ugift en anden af Mandens Datters uægte Børn forsørges af ham Her i Sognet
Dorthe Kirstine Brandt 1 Ugift Samme Fruentimmers uægte Barn forsørges af Sognets Fattigvæsen