Biografi for: Moust Jensøn

Navnet Moust er en udtaleform af Mourids, der benyttes i officielle optegnelser. Begge former benyttes i kirkebøgerne lidt i flæng

Kirkebog Kollerup sogn. Online
1677. Jens Eskesøn i Brøndum Mette Moustdatter deres erste? (første?) Barn døbt Dnica 5 p. ? kaldet Mouridz. Holdt for Daaben af Kirsten Stefansdtr. Faddere: Jens B? i Brøndum, Laurits ? i Kollerup, Jens Braf?sen i Ketrup, Karen Braf?dtr., i Aldrup, Johan Christensdtr. i Kollerup.

Kirkebog Hjortdal sogn. Online
1703. D. 19 august et uægte Barn, navnlig Maren. Hendes Moder var Mette Larsdatter af ? og for Barnefader blev udlagt en af Brøndum i Kollerup Sogn navnlig Moust Jensen. Faddere: Christen Mortensen, Peder ?, Oluf Larsen, ? Jensdatter i ? og Maren Thomasdatter tienende i Slette.

Kirkebog Hjortdal sogn. Online
1706. D. 5 Januar trolovede Mouridtz Jensen Under Backen og Mette Abrahamsdatter i Torup. Forlovere: Niels Gregersen Aldrup og Jens Christensen Brøndum. Ægtevide d. 21 April.

Kirkebog Hjortdal sogn. Begravede. Online
1763. d. 9 Martij Moust Skræder Under Bachen, 86 Aar