Biografi for: Peder Christensen Moustsøn

Kirkebog Hjortdal sogn. Online
1742. Et Drengebarn kaldet Peder. Parentes: Christen Moustsøn og Karen Jensdtr. Fidejusfores: Anne Jørgensdadtr., Anne Christensdtr, Anne Nielsdtr. Anders Pedersen, Ole Jørensen?

Kirkebog Hjortdal sogn. Trolovede og Ægteviede. (Kort HMB C 96 B-2, 2/3)
1765. d. 19 Juni. Peder Moustsen og Kiersten Christensdatter. Forlovere: Christen Skovhuus og Joseph Sørensen. Ægteviede d. 20 Octobr.

Enken på Slettegaard, Ingeborg With kaldet Madam Brix, sælger 1784 Slettegaard til sin brodersøn, Christian Mogensen Brix. Af skødet fremgår bl.a., at af huset under Bakken gav Peder Moustsen en årlig afgift på 2 Rdl. og desuden 2 læs hø eller 2 Rdl. i stedet, og desuden havde han opsyn med engene. Ingeborg With flytter til Synder Slette, et enkesæde som hun havde ladet bygge.

1786 giver Ingeborg With Peder Christensen Moustsen skøde på et hus i Vester Svenstrup.
Kilde: Slettegaards fæsteprotokol 1735-1867 No. 57 pag. 24b. Film 54.025

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Svenstrup bye, , , 24, FT-1787
Peder Christensen, 45, Gift, mand, huusmand og skræder,
Kirsten Christensdatter, 41, Gift, hans kone, ,
Søren, 7, Ugift, ægtebarn, ,
Kirsten, 5, Ugift, ægtebarn, ,
Jens, 1, Ugift, ægtebarn, ,

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Vester Svendstrup Bÿe, , 41, FT-1801, b6086
Peder Mousten 59 Enke(mand) mand huusmand med jord skræder
Niels Pedersen 10 Ugift hans børn
Kirsten Pedersdatter 7 Ugift hans børn