Biografi for: Andreas Hajslund Jensen

Overtager 1 aug. 1973 St. Hajslund med 27 ha fra sin mor og Lille Haislund med 37 ha. fra Ingvard og Georg Jensen.

HØJTOFTVEJ 2, "ST. HAJSLUND" BORBJERG, 75OO HOLSTEBRO.
ANDREAS HAISLUND JENSEN, gårdejer, omtales under Hajslundvej 12, "Lille Hajslund".
A.H.J. overtog gården den 1.-8.-1973 fra sin mor, Inger Kirstine Jensen, som er født på gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha. Stuehuset er opført omkring 1880, kostald 1958 og lade 1913.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Gården drives sammen med Hajslundvej 12, stuehuset er udlejet.
Kilde: DANSKE GÅRDE I TEKST OG BILLEDER 1989, Forlaget Danske Landbrug I/S, 8600 Silkeborg.

HAJSLUNDVEJ 12, "LILLE HAJSLUND", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461485.
ANDREAS HAISLUND JENSEN, gårdejer, født den 17.-11.-1952, søn af Ingvard og Inger Kirstine Jensen, gift den 15.-8.-1987 med Karin Kock, økonoma, født den 11.-10.-1955, datter af Anne Marie og Christian Christensen Kock. Parret har børnene: Mads, født den 17-7.-1980 og Rasmus, født den 20.-5.-1988.
A.H.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8:-1973 fra Ingvard og Georg Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha. Stuehuset er opført 1952 og senere moderniseret, kostald opført 1964 og ombygget til svinestald 1975, svinestald opført 1955 og tilbygget 1964, lade opført l913 og maskinhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 2 plansiloer samt korntørreri med varm luft, desuden er der halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
A.H.J. ejer og driver også Højtoftevej 2, "Store Hajslund".
Kilde: DANSKE GÅRDE I TEKST OG BILLEDER 1989, Forlaget Danske Landbrug I/S, 8600 Silkeborg.