Biografi for: Christian Pedersen Braner

Kirkebog Hjortdal sogn. Fødte. (Kort HMB-C 96 B-2, 1/3
1773. 14 Novbr. Peder Moustsen og Hustruen Kiersten XstensD. Christian. Jens Moustsen, Erik Christens., Christen Christens., Inger Josephsdatter - Dorthe Rut.

Christian finder i 1787 som tjestekarl på Slettgaard.

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Slette, En Ucomplet Sædegaard, , 9, FT-1787, B2963
Christian Brix 38 Gift hosbonde eyer og bruger af gaarden
Anne Elsebeth Møller 38 Gift madmoder
Christen Hansen 28 Ugift tienistefolk
Jens Pedersen 27 Ugift tienistefolk
Jens Greysen 23 Ugift tienistefolk
Niels Nielsen 14 Ugift tienistefolk
Christen Jacobsen 21 Ugift tienistefolk
Christen Pedersen 13 Ugift tienistefolk
Johanne Jensdatter 32 Ugift tienistefolk
Birthe Nielsdatter 27 Ugift tienistefolk
Anne Madsdatter 11 Ugift tienistefolk
Christen Kronborg 5 Ugift hosbonden beslægtet og opfødes hos ham

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Slette Hovedgaard, , 69, FT-1801, b6086
Christian Brix 52 Gift huusbonde ejer af Slettegaard
Ane Elisabeth Møller 52 Gift hans kone
Søren Sørensen 25 Ugift tjenestefolk
Jens Christensen 32 Ugift tjenestefolk
Christian Pedersen 27 Ugift tjenestefolk national rytter
Morten Nielsen 16 Ugift tjenestefolk
Niels Jespersen 16 Ugift tjenestefolk
Mariane Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk
Helvig Bertelsdatter 26 Ugift tjenestefolk
Karen Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk
Helvig Møller 16 Ugift hendes broder datter

En national rytter er en udskrevet soldat til hest, som skulle møde til øvelser og evt. krig medbringende sin hest. Indtil 1849 var det kun mænd af bondestanden, som blev udskrevet til soldatertjeneste.

Lægdsrullen for Thisted amt, Hjortdal sogn, 1795, 1798, viser at Christian født i Svendstrup, søn af Peder Christensen er udskrevet som "Dragon Recrut 96", nævnt som "Land Dragon 1800" og "Afsked ved Lodtræk Sep 1803".

Kirkebog Lerup - Tranum sogn. ( Kort HMB-C 90-2, 10/11)
1806 Octob. den 10. Ægteviede Christian Pedersen af Slette og Kirsten Pedersdatter i Klithuse. Forlovere: Christen Pedersen i Slette og Søren Pedersen i Bratberg.

Efter Kirsten Pedersdatters første mand , Morten Braners død, knyttes Braner- eller Brander-navnet til Kirstens 2. mand, Christian Pedersen, sikkert fordi han "overtager" Mortens ejendom. Christian Pedersen bliver således "stamfader" til Brander-navnet i slægten.

Matrikelkortet 1812
Matr. 127 ejes af Christen Pedersen med kv.alen 1.047.290. Den tilhørende Matrikelprotokol anfører Ejeren som Christian Pedersen Brander og registrerer at ejendommen har en række lodder andetsteds,i Nymosen, i Koldmosen. Det samlede Areal opgøres til 1.547.930 kv.alen.
1842. Hartkornsopgørelse efter forordningen af 15 april 1818. Under Tranum sogn, Nørre Bratbjerg, Krogen, Klithusene mv. opgøres Chr. Pedersen Brand.'s Matr. 127 til: Ny Matriculs Hartkorn, (Uprivilegeret 1832) 6 Td, 3 Fk, 1 3/4 Alb.

Den 25. September 1819, blev der ved Han herredernes ret bl.a. læst følgende skøde:
Undertegnede Peder Christensen Møller Selvejer Gaardmand i Tranum Bye og Sogn skøder hermed fra mig og mine Arvinger Parcellen No. 6 af min iboende Gaard, Hartkorn 2Td 1Alb, til Christian Pedersen, Tranum Sogn, Klithuuse, med de samme tilhørende Herligheder og Rettigheder og da som derfor har betalt den accorderede Kjøbesum 300 RD, skriver Tre Hundrede Rigsdaler Sølv og iøvrigt opfyldt har følgende Kjøbecontact, saa skal forannævnte Parcel herefter tilhøre ham uden Forbehold fra min Side videre end at han skal eftertage Parcelleringen (og) Bevillingen for sit Vedkommende og jeg forbinder mig at hiemle det solgte fri for hver Mands lovlige Tiltale under min Haands Vitterlighedsvidners nærværelse.
Tranum 27 Juni 1819, Peder Christensen.
Til vitterlighed: Hans Andersen - Christen Andersen.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6, FT-1834
Christian Pedersen, 60, Gift, Huusmand,
Kirsten Peders Datter, 53, Gift, hans Kone
Mette Christiansdatter, 16, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, 9, Ugift, deres barn
Maren ? Simonsdatter, 4, Ugift, i Barns sted

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6, FT-1840 (kort 376)
Christian Pedersen, 66, Gift, Huusmand, Lever af sin jord
Kirsten Peders Datter, 59, Gift, hans Kone
Peder Christiansen, 27, Gift, hans Kone lever fraværende
Mette Christiansdatter, 21, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, 15, Ugift, deres barn

1842, den 12 februar bliver der skiftet efter Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter. Sønnen Peder Christiansen får skøde på ejendommen, matr. 127, der oprettes aftægtskontrakt for forældrene og Peders Søskende får hver et pengebeløb.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse Bye, , gaard, 9, FT-1845
Peder Christensen, 32, Gift, , gaardmand, her i sognet
Christiane Christensdatter, 35, Gift, , hans kone, Hillerslev sogn, Thisted amt
Amalie Marie Pedersdatter, 5, Ugift, , deres datter, her i sognet
Christian Pedersen, 9, Ugift, , deres pleiebarn i søns sted, her i sognet
Maren Kjerstine Sørensdatter, 30, Ugift, , tjenestepige, Hauerslev sogn, Hjørring amt
Christen Pedersen, 71, Gift, , aftægtsmand, Hjortdals sogn, Thisted amt
Kjersten Pedersdatter, 64, Gift, , hans kone, her i sognet
Ane Marie Christensdatter, 20, Ugift, , deres datter, skræder, her i sognet
Johanne Christensdatter, 29, Ugift, , deres datter, her i sognet
Kjersten Jensen, 1, Ugift, , hendes datter, her i sognet

Hjoerring, Øster Han, Tranum, Side 157, 1 Huus, 114-F2, FT-1850, D2554
Christian Pedersen 77 Gift Aftægtsfolk Hjortdals Sogn Thisted Amt
Kirsten Pedersdatter 70 Gift Aftægtsfolk [Christian Pedersen] her i Sognet
Stine Marie Christiansdatter 25 Ugift Skræder [Christian Pedersen] ditto [her i Sognet]

Kirkebog Tranum sogn 1851, Døde Mandkjøn, online, fol. 405
1851 Død 17 okt, begravet 26 okt, Christjan Pedersen, aftægtsmand i Klithuse - gift, 76 11/12 år

1851 Dødsanmeldelse
Anmeldt 19 October. christian Pedersen, Klithuse, 76 Aar, Aftægtsmand.
Arvingerne:
Enkekonen Kirsten Pedersdatter
Sønnen Gaardmand Peder Christiansen i Klithuse
Datteren Kirsten Johanne Christiansdatter givt med Huusmand Gregers Christensen i Brovst.
Datteren Maren givt med Huusmand Rasmus Christensen i Brovst
Datteren Johanne Marie tjenende i Brovst Præstegd. ugivt
Datteren Mette givt med Huusmand Simon Christensen i Hauerslev
Datteren Christiane tjenende på Kokkedal for ?forpagteren
Datteren Ane Marie, hjemme, ugivt.
Vedtegning: Efter en den 12 Februar 1842 tinglæst Aftægtscontract skal Peder Christiansen hans Efterladenskaber.
Kilde: Ø. og V. Hanherred. Dødsanmelsesprotokol 1850-1858. Film 9.709