Biografi for: Niels Nielsen

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup, Skougaard - 1 Gaard, 5, FT-1880, C3252
Niels Nielsen 32 Gift Husfader, Gaardeier Mejrup Sogn Ringkjøbing Amt
Inger Andersen 32 Gift hans Hustru Hodsager Sogn Ringkjøbing Amt
Palle Kristensen 21 Ugift Tjenestefolk Aulum Sogn Ringkjøbing Amt
Petrine Jensen 19 Ugift Tjenestefolk Herning Sogn Ringkjøbing Amt
Niels Kr. Nielsen 9 Ugift Plejebarn Mejrup Sogn Ringkjøbing Amt
Marie Nielsen 7 Ugift Plejebarn Holstebro Kjøbstad Ringkjøbing Amt