Biografi for: Maren Olesen

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup, Ø. Skovgaard, 6, FT-1890, C5942
Maren Olesen 76 Enke Aftægtskone Mejrup sogn, Ringkjøbing amt
Kristine Nielsen 16 Ugift Tjenestepige Holstebro