Biografi for: Niels Sørensen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sønderhvam, Munksgaard, 195, FT-1870, C0768
Njels Sørensen 38 Gift Husfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Chretine Mogensen 25 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Sørensen 2 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Njelsen 68 Enke Aftægt Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Chresten Mogensen 18 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Njels Chrestian Munksgaard 13 Ugift Plejesøn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Sophie Pedersen 38 Gift Væver Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Mungsgaard, En gaard, FT-1880
Niels Sørensen Mungsgaard 48 Gift Gaardejer, huusfader Borbjerg
Christine Mogensen 34 Gift Hans hustru Borbjerg Sogn
Søren Sørensen 11 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Ane Sørensen 9 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Kirsten Sørensen 7 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Else Sørensen 5 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Mogens Chr. Sørensen 2 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Kirsten Marie Sørensen Under 1 år Ugift Deres børn Borbjerg Sogn
Ane Sørensen 75 Enke Huusfaderens moder nyder ophold Borbjerg Sogn
Niels Chr. Mungsgaard 22 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn
Ane Kjerstine Jensen 18 Ugift Tjenestefolk Ryde Sogn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard, En gaard, FT-1890
Niels Sørensen 59 Gift Husfader, agerdyrker Gaardejer Borbjerg
Kristine Mogensen 45 Gift Husmoder Borbjerg Sogn
Mogens Christian Sørensen 12 Ugift Borbjerg Sogn
Kirsten Marie Sørensen 10 Ugift Borbjerg Sogn
Niels Christian Sørensen 8 Ugift Borbjerg Sogn
Niels Peder Sørensen 3 Ugift Borbjerg Sogn
Niels Christian Munksgaard 32 Ugift Tjenestetyende Borbjerg
Ane Marie Sørensen 14 Ugift Borbjerg Sogn
Ane Mettelene Frederiksen 17 Ugift Borbjerg Sogn