Biografi for: Christen Andersen

Christen blev 22.1.1799 trolovet og 22. søndag efter Trinitatis gift med Maren Andersdatter, der også var fra Nørøkse. 16.7.1799 fik han fæstebrev på hans fødested (Bratskovs job. 1815 ). Det var et af de gamle "huse med jord", som nævnes allerede i matriklen af 1688 (hus nr. 8), og det fik i matriklen 1844 nr. 23. Huset havde 19 fag og var det næststørste hus i Nørøkse. Det havde et tilliggende på 4 td. land og der skulle betales 14 skilling i landgilde. Hoveri: 52 ugedage og 2 "løbedage"(ærinder for hovedgården). 4.7.1809 fik han fæstebrev på yderligere et hus i Nørøkse (mtr. nr. 31).

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørreøkse, , 39, FT-1801, B8463
Christen Andersen 31 Gift Mand Husmand med jord
Maren Andersdatter 27 Gift Hans kone
Anne Christensdatter 1 Ugift Deres datter
Anders Christensen 76 Enke Mandens fader Nyder ophold af sønnen

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørøse Bye, et Huus, 142, FT-1834, C5685
Christen Andersen 64 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Maren Andersdatter 59 Gift hans Kone
Mariane Christensdatter 26 Ugift deres Datter, hjemme
Jens Christian Pedersen 1 Ugift hendes uægte Søn
Maren Christensdatter 13 Ugift deres Datter
Anders Christian Christoffersen 10 Ugift Huusfaderens Dattersøn og Pleiesøn
Jens Andersen 26 Ugift Tjenestekarl

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørøxe, et huus, 110 (21), FT-1840, C6652
Anders Pedersen 28 Gift huusmand lever af sin jordlod
Johanne Christensdatter 24 Gift hans kone
Christen Andersen 70 Gift aftægtsmand, lever af huusfaderens [forsørgelse]
Maren Andersdatter 65 Gift hans kone

Hjoerring, Øster Han, Brovst, Nørøxe bye, huus, 19, FT-1845, A3814
Anders Pedersen 33 Gift gaardmand her i sognet
Johanne Christensdatter 29 Gift hans kone her i sognet
Peder Andersen 4 Ugift deres barn her i sognet
Ane Kirstine Andersen 1 Ugift deres barn her i sognet
Christen Andersen 75 Gift aftægtsmand, som forsørges af huusfaderen her i sognet
Maren Andersdatter 70 Gift aftægtskone, som forsørges af huusfaderen her i sognet
Else Cathrine Jacobsdatter 16 Ugift tjenestepige her i s