Biografi for: Peder Jepsen

Husmand og fisker i Østerby på Øland. Han var gift med sin grandkusine, da han og hustruen har fælles oldeforældre. Han døde i 1811 (Oxholm skifter 19.2.1811).
Der var i Peder Jepsens tid mere end 40 husmænd i Østerby. Gårdenes antal kunne ikke forøges, og så måtte befolkningsoverskuddet nødvendigvis blive husfolk. Huset, som Peder Jepsen boede i, står i Oxholms job. 1799 og 1809 til en årlig landgildeafgift på 1 rdl. 80 skilling, men hertil kom så en nok så mærkbar byrde: "52 ugedage". D.v.s. en dag i hver uge skulle der arbejdes gratis for herregården.
Gift 1. gang ca. 1780 med Helle Jensdatter og 2. gang 15.11.1799 med Anne Madsdatter, der overlevede ham.

Hjoerring, Øster Han, Øland, Østerbÿe, Huus Mænd, 40, FT-1787, B3991
Peder Jepsen 28 Gift Manden Bonde og Huusmand har lidet fiskerie
Helle Jensdatter 36 Gift Hans Koene
Jep Pedersen Ugift Börn af dette Egteskab
Johanne Lisbeth 3 Ugift Börn af dette Egteskab
Ane Pedersdatter 2 Ugift Börn af dette Egteskab

Hjoerring, Øster Han, Øland, Østerby, , 29, FT-1801, B8469
Peder Jepsen 43 Gift Mand Husmand med jord og fisker
Anne Madsdatter 28 Gift Hans kone
Maren Pedersdatter 11 Ugift Deres datter
Peder Pedersen 1 Ugift Deres søn