Biografi for: Kaj Nielsen Dahl

RIDDER AF DANNEBROG 4/2/1941 POLONIA RESTITUA. POLISH ORDER SERVED AS 1ST
LIEUTENANT 1921-22 ON SCHOONER INGOLF. (MADEIRA-AZORRES) FIRST MATE AND
TEACHER ON SCHOOLSHIP KØBENHAVN. (SOUTH AUSTRALIA) PARTICIPATED IN SEARCH FOR
LOST KØBENHAVN DISAPPEARING IN THE ATLANTIC. WINTER 1928. PARTICIPATED IN
EXPEDITION TO NORTHERN ICELAND. KAJ LIVED BREDGADE 41, KØBENHAVN K IN 1952.

???Kraks Blå Bog 1957 nævner flg: ???
DAHL Kai kontorchef, orlogskaptajn, R., HTS.p.p.; f. 27/5 1897 i Kbhvn.; søn af ekviperingshandler Johan Dahl (død 1910) og hustru Jenny f. Celius (død 1941); gift (15/10 1920) m. Ane Johanne D., f. 31/8 i Kbhvn., datter af købmand Lars Peter Thomsen (død 1908) og hustru Ane Kirstine f. Petersen (død 1910).
Realeks. 1913; sekondløjtn. i flåden 1919; premierløjtn. 1920; instruktør på Ø K's skoleskib København 1926-27; kap-tajnløjtn. 1930; 2. leder og supercargo på statens sildefangstekspedition med 13 skibe til Nordisland 1931; orlogskapt. 1937, sektionschef i marinestaben 1940-41; ansættelse i Richs-koncernen 1943-45; stabschef ved flådestationen 1945; kontorchef i Håndværkerforeningen i Kbhvn. og i stiftelserne Alderstrøst 1946; afsked fra søværnet 1947.
Medl. af bestyrelsen for Søofficerernes Organisation 1933-37; medl. af og sekretær i komitéen for fremstilling af Jens Olsens verdensur 1946-56; sekretær i komitéen for bygning af et Håndværkerkollegium i Kbhvn. 1947-50; generalsekr. for »Haandværkets Udstilling 1950«; medl. af landsudvalget i Byggefagenes Landspropaganda for Sæsonud-jævning 1952-55.
Redaktør af Haandværkerbladet; redaktør af værket Danmarks Flaade (1934); redaktør af Lærebog for Orlogsgaster (1937) samt Lærebog i Sømandsskab for Søofficersskolen (1940); medarbejder ved Illustreret dansk Konversationsleksikon.
Udenl. orden: Po.P.R.5. [dvs. Polsk Ridder]
Adresse: Bredg. 41, Kbhvn. K. Sommerbolig: »Bitten«. Øresunds Allé. Dragør.