Biografi for: Niels Mohrsen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Damgaard, 2. Familie, 79, FT-1787, A4334
Maar Jensen 51 gift Mand Forpagter
Kirstine Nicolaisdatter 51 gift Kone
Nicolai Maarsen 23 ugift Deres barn
Ane Maarsdatter 21 ugift Deres barn
Christen Maarsen 17 ugift Deres barn
Niels Maarsen 14 ugift Deres barn
Birgitte Maarsdatter 13 ugift Deres barn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Damgaard, , 96, FT-1801, B9083
Mohr Jensen 68 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Kistine Nikolajsdatter 67 Gift Hans kone
Ane Mohrsdatter 33 Ugift Deres bÝrn
Birte Mohrsdatter 27 Gift Deres bÝrn
Niels Mohrsen 29 Ugift Deres bÝrn Landrytter
Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestepige