Biografi for: Viggo Jensen

Ringkøbing, Hjerm, Mejrup, -, Matr. 26 c, 14, FT-1906, D3158
Martin Jensen 23 jul 1873 Gift Husfader Smedemester. Landbruger
Karen Jensen 26 jul 1877 Gift Husmoder
Holger Jensen 23 jul 1900 Ugift Barn
Ida Jensen 10 apr 1902 Ugift Barn
Gudrun Jensen 2 jun 1904 Ugift Barn
Viggo Jensen 4 okt 1905 Ugift Barn
Niels Østergaard Sørensen 6 dec 1890 Ugift - Smedelærling
Jens Kr. Jensen Kronborg 15 jul 1886 Ugift - Smedelærling

Ringkøbing, Hjerm, Mejrup, -, Matr. 26 C, 13, FT-1916, D3159
Martin Jensen 23 jul 1873 Gift Husfader Smedemester og Landbrug
Karen Jensen 26 jul 1877 Gift Husmoder Husgerning
Holger Jensen 23 jul 1900 Ugift Barn
Ida Jensen 10 apr 1902 Ugift Barn
Gudrun Jensen 2 jun 1904 Ugift Barn
Viggo Jensen 4 okt 1905 Ugift Barn
Ejner Jensen 7 aug 1907 Ugift Barn
Jenny Jensen 15 jan 1910 Ugift Barn
Agnes Botilde Jensen 11 mar 1911 Ugift Barn
Hans Gunnar Jensen 15 aug 1914 Ugift Barn

Ringkøbing, Hjerm, Mejrup, Kobberuphus, -, 17, FT-1921, D4977
Martin Jensen 23/7 1873 Gift Husfader Landbrug Skjoldborg
Karen Jensen 26/7 1877 Gift Husmoder Landbrug Mejrup
Viggo Jensen 4/10 1905 Ugift Barn Mejrup
Ejner Jensen 4/8 1907 Ugift Barn Mejrup
Jenny Jensen 15/1 1910 Ugift Barn Mejrup
Agnes Jensen 11/3 1911 Ugift Barn Mejrup
Hans Jensen 15/8 1914 Ugift Barn Mejrup
Anna Jensen 23/3 1918 Ugift Barn Mejrup
Albert Jensen 23/3 1918 Ugift Barn Mejrup

Jensen, Viggo, Husmand, Borbjerg Kirkeby pr. ,Holstebro. Født i Mejrup 4. Oktober 1905, Søn af Smed Martin Jensen. Gift rned Katrine Jensen, født Nielsen, født 1. April 1900, Datter af Husmand Peder Nielsen, Hvam. Gaardens Navn er "Hedegaard"; den er meget gammel, men er ombygget. Jensen overtog den 1936; der var den Gang opdyrket 8 Tdr. Land med Eng, hvilket er det sarnme som nu. Besætningen var ved Overtagelsen paa 1 Hest, 3 Køer, 1 Ungkvæg og 2 Svin, den er nu paa 1 Hest, 4 Køer, 4 Ungkvæg og 6 Svin. Jensen har lært Landvæsen ved at tjene ude og hjemme; han er Medlem af Bestyrelsen for Borbjerg vestre Husmandsforening,
Kasserer i Borbjerg Kreaturforsikring, Formand i Julens Glæde. For veldrevet Landbrug har Jensen faaet tilkendt Sølvpræmier af Husmandskredsforeningen.
For lang og tro Tjeneste har Fru Jensen nrodtaget Anerkendelse igennem Landboforeningen.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.