Biografi for: Morten Bødker

Kirkebog Tranum sogn. Online
1692. Dom. Esto Mihi. Morten Bøker og Mallene Peders Daatter i Tranum Klit kaldet Maren. Fadderne Jens Christensen i Eistrup, Jens Madsen i Jarumstie, Peder Christensen i Klitten

Kirkebog Tranum sogn. Online
1705. Feria 3tia Nativitatis. Morten Bødker i Tranum, æt 68.