Biografi for: Erik Pedersen Nørkjær

Nævnes 1681-82 som forpagter på Handbjerg Hovgaard.