Biografi for: Kirsten Pedersdatter Nørkjær

I skiftebrevet efter hendes død opregnes Kirstens jordegods, der også her genkendes som arvegods efter de gamle herredsfogeder i Ginding herred: 1½ td. rug i Christen Smeds gård i Trabjerg, Borbjerg sogn, 1 td. 2½ skp. rug i Peder Jørgensens gård samme sted, 2½ skp. rug i Simon Andersens gård samme sted.