Biografi for: Hendrik Pedersen

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1836, D. 7 Dec. Hendrik Pedersen. Døbt i Kirken 11 Dec. Søn af Ugift Fruentimmer Inger Hedevig Catrine Hendriksdatter i Skiettrup. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Peder Christian Davidsen i Skiettrup.

Hendrik kommer i pleje hos mormoderen i Nygård og vokser op her. 1866 og 1877 får han skøder på gården, hver gang med halvdelen.
Han får en stor børneflok, hvorfor ingen af dem overtog gården, der solgtes til en fremmede i 1901, mens henrik flyttede til Stationsbyen, hvor han levede sine sidste år, ivrigt beskæftiget med gartneri, der altid havde interesseret ham.
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: Hjerm Sogn. Pag. 207

Hendrik Pedersen overtog i vinteren 1866 sin morbroder Jens Henriksens halvpart af gården "Nygaard" i Skætterup i Hjerm (se side 61). 11 år senere fik han i vinteren 1877 ved testamente efter den anden morbroder, Peder Henriksen (også side 61), den sidste halvpart af "Nygaard", så han derefter ejede hele gården på ca. 6 td. hartkorn.
Efterhånden opkaldtes Hendrik Pedersen efter gården, så han i daglig tale gik under navnet Hendrik Nygaard, og ligeså kaldtes hans kone Maren Nygaard.
Fra midt i 1880 og så længe Maren og Hendrik havde gården, blev der hvert år afholdt et stort kristeligt sommermøde i deres - efter den tid - usædvanlig smukke have, ligesom der også blev holdt flere søndagsskolefester i den.
Sommeren 1902 blev gården solgt, og Maren og Hendrik Nygaard flyttede til Hjerm stationsby, hvor de samme sommer havde købt hus, som de gav navnet "Nygaardsminde" (nuværende Engvej nr. 5. Matr. nr. 4h Hjermhede). Her døde Hendrik Nygaard, og små tre år senere, i dec. 1915, blev huset solgt til Hendriks bror, Chr Pedersen ("Kræ Pejter", se side 30), hos hvem Maren herefter sad til leje. Årsagen til denne hushandel var økonomiske vanskeligheder, som Maren var komet ud i p.g.a. overdreven hjælp til én af sine sønner, der var kommet i uføre. Sine sidste dage tilbragte hun hos datteren Jensine og dennes mand Frands Nørgaard i "Kathrineborg" i Øster Hjerm.
Efter lov af 1. april 1904 fik sønnen Peder Nygård ret til at få efternavnet Pedersen slettet. Ligeledes fik sønnerne Søren Christian og Carl slettet Pedersen og fik i stedet Nygaard til efternavn, og således blev det også ordnet for datteren Anna Kirstine.
Kilde: Chr. Jacobsen. chr.hjerm@gmail.com

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, , en Gaard, 59, FT-1840
Henrich Pedersen, 68 , Gift, , Gaardmand,
Ane Kirstine Espensdatter, 61 , Gift, , hans Kone,
Jens Henrichsen, 35 , Ugift, , deres Børn,
Peder Henrichsen, 28 , Ugift, , deres Børn,
Inger Hedevig Catrine Henrichsdatter, 24 , Ugift, , deres Børn, Væver,
Ingeborg Henrichsdatter, 22 , Ugift, , deres Børn,
Ane Jensdatter, 6 , Ugift, , Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger,
Henrich Pedersen, 4 , Ugift, , Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger,
Niels Christensen, 29 , Ugift, , Indsidder - Smed,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerm, Skjettrup, 38, FT-1870, C1056
Henrik Pedersen 33 Gift Huusfader Jordbruger Hjerm s., R.a.
Maren Sørensen 25 Gift Huusmoder Hjerm s., R.a.
Jensine Kirstine Pedersen Under 1 aar Ugift Datter Hjerm s., R.a.
Peder Henriksen 57 Ugift Slægtning Hjerm s., R.a.
Jens Mouritsen 18 Ugift Tjenestetyende Meirup s., R.a.
Mette Kirstine Nielsen 18 Ugift Tjenestetyende Handberg s., R.a.
Mariane Mikkelsen 13 Ugift Tjenestetyende Hjerm s., R.a.

Ringkøbing, Hjerm, Hjerm, Telling By, en Gaard - Skjettrup, 88, FT-1880, D5005
Henrik Pedersen 43, Gift, Husfader, Gaardeier, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Sørensen 35, Gift, hans Hustru, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Jensine Kjerstine [Kirstine] Pedersen10, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Enger [Inger] Hedevig Katrine Pedersen 9, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Pedersen 6, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nygaard Pedersen 5, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Katrine Pedersen 4, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Krestine [Kristine] Pedersen 2, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Kristjan [Kristian] Pedersen Under 1 Aar, Ugift, Barn, Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Sørensen 20, Ugift, Tjenestefolk, Holstebro
Jephristian ?? Jepsen 14, Ugift, Tjenestefolk, Borberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Nielsine Lausen [Laursen] 18, Ugift, Tjenestefolk, Brøndum Sogn, Viborg Amt
Ane Kristensen 45, Ugift, Tjenestefolk, Adum Sogn, Ringkjøbing Amt