Biografi for: Jens Andersen

I følge tilgangsliste 1814-31 var han tjenestekarl ved vielsen. Får formodentlig overdraget ejendommen matr. nr. 12, Tellig By, af svigerfaderen. Intet skøde er tinglyst. Hans enke skødede mod aftægt ejendommen til sin svigersøn. Tinglyst 10 april 1865.

Kirkebog Lerup sogn. Online
1831. Ungkarl Jens Andersen 45 Aar, Tienende Christen Andersen i ? i Haverslev Sogn. Pigen Karen Jensdatter 28 Aar, hjemme i Telling. Forlovere: Christen Andersen af Haverslev? og Christen Sørensen? af Telling. Viet i kirken 29 Juli.

Hjoerring, Øster Han, Lerup, Telling Bye, , et Huus, 25, FT-1834
Jens Andersen, 48, Gift, , Huusmand med Jord,
Karen Jensdatter, 31, Gift, , hans Kone,

Kirkebog Lerup sogn. Online
1845. Død 1 Januar, begravet 12 Januar. Jens Andersen, Husmand i Telling. 58½ Aar.