Biografi for: Mads Christian Godskesen

Ringkoebing, Hammerum, Vildbjerg, Buurgaard By, Et Hus, 9, FT-1880, c3584
Mads Godskesen 36 Gift Huusfader, Huuseier. lever af sin Jordlod Timring?? Sogn
Birthe Marie Knudsen 36 Gift Hans Hustru Veirum Sogn
Ane Marie Godskesen 11 Ugift deres Barn Dito[Veirum Sogn]
Johanne Kirstine Godskesen 9 Ugift deres Barn Dito[Veirum Sogn]
Maren Godskesen 8 Ugift deres Barn Dito[Veirum Sogn]
Knud Godskesen 6 Ugift deres Barn Dito[Veirum Sogn]
Godsk Christian Godskesen 4 Ugift deres Barn Dito[Veirum Sogn]
Knud Pedersen 62 Gift Aftægtsmand Veirum Sogn
Johanne Jensdatter 65 Gift Hans Hustru Handbjerg Sogn