Biografi for: Jens Christensen

Laust Vestergaard #3047 fortæller.
Da jeg blev lidt ældre, stod det klart for mig, at jeg ikke ville arbejde ved landbruget, og mine forældre sørgede for, at jeg blev sat i købmandslære. Der var en lille tradition for købmandshandel i familien, idet min oldefar på mors side, Jens Bak, sammen med Bakgården syd for Borbjerg mølle også drev en købmandsforretning. Der havde min far tjent som ung mand. [jf. FT 1880]
Oldefar blev en meget velhavende mand efter den tid at regne. Borbjerg mølle og Bakgården var naturlige samlingssteder for befolkningen, og gerne samledes man i Jens Baks forretning, som i sin tid var den eneste i Borbjerg sogn.
Der var langt til Borbjerg for folk, som kom helt fra Hogager, hvor der først blev bygget kirke i 1899. Det var derfor almindeligt, at beboerne, når de om søndagen skulle i kirke i Borbjerg, benyttede lejligheden til at handle. De spændte så fra hos Jens Bak, afleverede deres bestillinger i butikken og gik så videre til kirken.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, En Gaard, 78, FT-1834, C1299
Jens Christensen 31 Gift Gaardmand
Kirstine Christens Datter 28 Gift Hans Kone
Birte Kristine Jensen 3 Ugift Deres Barn
Chresten Jensen 62 Gift Paa Aftægt
Birte Mohrs Datter 62 Gift

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg bye, en Gaard, 103, FT-1840, C3701
Jens Christensen 37 Gift Gaardmand
Kirstine Christensdatter 35 Gift Hans kone
Birthe Kirstine Jensdatter 9 Ugift Deres datter
Christen Jensen 68 Gift Aftægtsfolk i gaarden
Birthe Mohrsdatter 67 Gift Aftægtsfolk i gaarden

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbergbye, En Gaard, 90, FT-1845, c1061
Jens Christensen 42 Gift Gaardmand Borberg
Kirstine Christensdatter 39 Gift Hans Kone Borberg
Niels Christian Jensen 1 Ugift Deres Barn Borberg
Birthe Kirstine Jensen 14 Ugift Deres Barn Borberg
Christen Jensen 72 Enke Paa Aftægt i Gaarden Borberg

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg bye, En gaard, 14, FT-1850, C9382
Jens Christensen 47 Gift Gaardmand, lever af sin avling, huusfader
Kirstine Christensdatter 45 Gift Hans kone ?? sogn, Borberg
Birthe Kirstine Jensen 19 Ugift Deres børn ?? sogn, Borberg
Niels Christian Jensen 6 Ugift Deres børn ?? sogn, Borberg
Christen Jensen 74 Enkemand Underholdes af huusfaderen Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg bye, En gaard, 44, FT-1855, C9384
Jens Christensen 52 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Kirstine Christensen 49 Gift Hans kone Her i sognet
Niels Christian Jensen 11 Ugift Deres søn Her i sognet
Sidsel Nielsen 17 Ugift Deres tjenestepige Ølbye sogn, Rk. amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg by, , 103, FT-1860, C9386
Jens Christensen 58 Enkemand Gmd., huusfader Her i sognet
Niels Chr. Jensen 16 Ugift Hans søn Her i sognet
Ane Kirstine Jørgensen 23 Ugift Tjenestepige Naur sogn, Ringkj. amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, , 55, FT-1870, C0768
Jens Christensen 67 Enke Husfader Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Christian Jensen 24 Ugift Søn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Andersen 28 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Chathrine Klemmesen 13 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, En gaard, 76, FT-1880, C0764
Jens Christensen Bak 76 Enkemand Gaardmand, huusfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Christian Jensen 35 Ugift Hans søn, detailist Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Katrine Clemmesen 23 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Pedersen 19 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Heselaa Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, En gaard, 85, FT-1890, C0765
Niels Christian Jensen 45 Gift Husfader Gaardejer Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kathrine Klemmensen 33 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Nielsen 21 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dortea Christiansen 17 Ugift Tjenestepige Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Jensen 15 Ugift Tjenestedreng Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Jensen Under 1 år 6/12 89 Ugift Tjenestedreng Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt