Biografi for: Magnus Kristian Leon Jensen

Holstebro sogn.
1887. Født 30 August Magnus Kristian Leon (Jensen overstreget) Nørgaard. Døbt i Kirken 25. September 1887. Søn af Arbejdsmand Jens Jensen og Hustru Ane Christensen, 26 Aar, Holstebro. Faddere: Husmand Christen Mikkelsen og Hustru Christine Mikkelsen, Ryde. Enke Mariane Sørensen Kirk, Maabjerg. Glarmester Silger, Holstebro, Husmand Niels Pedersen, Sønderborghus i Maabjerg. Anmærkninger: Navneændring ifølge Lov af 1. April 1905 ved Skr. fra By og Herredsfoged Kontoret i Holstebro af 30/12 1905

Efter faderens død gifter moderen sig med Mikkel Nørgaard og børnene tager hans efternavn.