Biografi for: Ane Cathrine Mikkelsdatter

Født i Lerup Præstegård den 29.12.1828. På hendes gravsten, der stod sydvest for Tranum kirke, stod 28.12. Hendes far var i 1828 forpagter af præstegården. Senere blev hendes forældre husmandsfolk i Bækken i Tranum sogn.
I 1854 blev hun gift med Christen Jensen (Øland) fra Nørøkse, og de overtog den ejendom i Tranum Klit (mtr. nr.23), hvor de derefter levede alle deres dage. Ane Cathrine døde her 27.8.1901.
Barnebarn, Peter Rønn Christensen, fortæller:
Af hendes mor og dennes familie i Telling havde hun lært at væve, og vævekunsten gav hun videre til sine børn. Endnu i min barndom havde min far en stor væv stående i "Storstuen", som han dog kun sjældent brugte, og da en søn af Anne Cathrine, Johan, der udvandrede til Amerika, i 1970 for første gang kom til Danmark, fortalte han begejstret om det dejlige hjemmevævede bolster, hans farmor havde givet sønnen med på den lange rejse.
Såvidt vides er hverken bedstefar eller bedstemor i Klitten nogensinde blevet fotograferede, men flere, der har kendt bedstemor, har fortalt mig, at hendes to yngste døtre lignede hende meget: En fin, hvid ansigtshud og store øjne, så lyseblå, som man kun sjældent ser. Flere andre i efterslægten har arvet disse slægtstræk fra bedstemor i Klitten. Noget andet, som flere familiemedlemmer har arvet fra hende, er disposition for gigt. I de sidste år, hun levede var hun helt forkrøblet af gigt og sad i en stol bestandigt. De tog hende fra sengen til stolen og fra stolen til sengen og madede hende som et lille barn (fortalt af barnebarnet Marie Kathrine Pedersen).

Hjørring, Øster Han, Tranum, Bækken, , et Huus, 42, FT-1834
Mikkel Sørensen, 38, Gift, , Lever af sin Jordlod,
Kirstine Marie, 31, Gift, , Hans Kone,
Karen Mikkelsdatter, 9, Ugift, , Deres Børn,
Søren Mikkelsen, 7, Ugift, , Deres Børn,
Ane Katrine Mikkelsd., 6, Ugift, , Deres Børn,
Jens Mikkelsen, 2, Ugift, , Deres Børn,

Hjørring, Øster Han, Tranum, Bækken, , huus, 10, FT-1845
Michel Sørensen, 50, Ugift, , lever af sin jordlod, Lerup sogn
Cathrine Marie Sørensdatter, 29 ??, Gift, , hans kone, Lerup sogn
Anne Cathrine Michelsdatter, 17, Ugift, , deres barn, Lerup sogn
Jens Michelsen, 13, Ugift, , deres barn, her i sognet
Siri Michelsdatter, 7, Ugift, , deres barn, her i sognet