Biografi for: Severine Katrine Jensen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, FT-1925
Laursen, Jensen, M, 17/2 1863, Borbjerg, G, Husfader, Landmand
Laursen, Severine Katrine, K, 21/11 1888, G, Borbjerg, Husmoder
Laursen, Anna Katrine, K, 29/4 1912, Borbjerg, U, Barn
Thomsen, Aksel Niels Peder, M, 10/ 1909, Feldborg, U, Medhjælper
Jensen, Laura Mariane, K, 15/9 1909, Tvis, U, Husassistent