Biografi for: Christen Jensen (Øland)

Tipoldefar til min hustru, Ingrid Brander.

Kendt som "KREN ØLAND".
Født i Nørøkse, Brovst sogn 21.8.1827 som søn af indsidder senere husmand Jens Pedersen (Øland) og hustru Kirsten Christensdatter. Han blev konfirmeret i Brovst kirke i 1842 ved hvilken lejlighed præsten giver ham skudsmålet "vel oplyst, flittig og sædelig", en karakter lidt over gennemsnittet. Om hans ungdom er der ikke samlet oplysninger, udover at han i 1854 tjente i Boelsgården, men i 1854 blev han gift med Ane Cathrine Mikkelsdatter fra Bækken i Tranum sogn. Hun var af gammel Telling-slægt. De overtog ejendommen mtr. nr. 23 i Tranum Klit og boede her til deres død. I 1897 blev deres yngste datter gift efter at hun i nogle år havde boet hjemme og hjulpet forældrene, og Christen Jensen og Cathrine blev så aftægtsfolk i de sidste år, de levede. "Kræn Jensen Øland" døde 3.3.1903, efter at hans hustru var død 1½ år tidligere.
Kilde: Slægtsbog udgivet 1988 af Peter Rønn Christensen, barnebarn af Kren Øland.

Ejendommen, matr. nr. 23, Tranum Klit, overtages 1976 af Himmerlandsfonden, bliver hjemmeværnsgård og kursuscenter, Tranum Strand.

Cathrine Simonsen (født Marie Kathrine Pedersen, #1887), barnebarn og bosat i South Dakota, U.S.A., fortæller i et brev af 12.12.1980: Bedstefar skulle vi kalde "Gammelfar", og vi måtte ikke sige "du", men skulle sige "I", når vi talte til ham. Jeg husker, at han rystede så slemt på hænderne, så når han kom og besøgte mine forældre, der boede længere ude i Klitten, og fik en kop kaffe eller en lille snaps, måtte min mor give ham det, ellers spildte han det hele, inden han fik det i munden.
Christen Jensen (Øland) og Cathrine havde lo børn og derigennem en talrig efterslægt. Børnene var flinke til at opkalde efter de to gamle i Klitten, så næsten i enhver gren af familien findes der både en "Christen Jensen" og en "Cathrine".

Hjørring, Øster Han, Brovst, Nørøse Bye, , et Huus, 156, FT-1834
Jens Pedersen Øland, 46, Gift, , Huusfæster, lever af sin Jordlod,
Kirsten Christensdatter, 32, Gift, , hans Kone,
Helle Kirstine Jensdatter, 12, Ugift, , deres Børn, alle hjemme,
Peder Jensen, 10, Ugift, , deres Børn, alle hjemme,
Christen Jensen, 7, Ugift, , deres Børn, alle hjemme,
Anders Jensen, 4, Ugift, , deres Børn, alle hjemme,
Jens Jensen, 1, Ugift, , deres Børn, alle hjemme,

Hjørring, Øster Han, Tranum, Tranum Klitte, 1 huus, 5, FT-1860, D6125
Christen Jensen 34 Gift Lever af sin jordlod Broust S.
Anne Cathrine Michelsdatter 32 Gift Hans kone Leerup S.
Jens Peter Christensen 7 Ugift Deres børn H. i S.
Marie Christensen 4 Ugift Deres børn H. i S.
Kirstine Johanne Christensen 3 Ugift Deres børn H. i S.
Michael Christensen 1 Ugift Deres børn H. i S.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Tranum Klit, Et huus, 13, FT-1870, D6126
Christen Jensen 42 Gift Huusfader Jordbruger Broust
Ane Catrine Mikkelsen 41 Gift Huusmoder Tranum
Marie Christensen 13 Ugift Datter Tranum
Kjerstine Johanne Christensen 11 Ugift Datter Tranum
Mikaiel Christensen 10 Ugift Søn Tranum
Johan Christensen 8 Ugift Søn Tranum
Søren Christian Christensen 6 Ugift Søn Tranum
Kjerstine Margrethe Marie Christensen 3 Ugift Datter Tranum
Jensine Christensen Under 1 Ugift Datter Tranum

Kirstine Johanne bliver i marts 1984 gift med Anders Christian Larsen fra Telling, hvor de bosætter sig.
Samme år emigrerer Kirstines yngre bror Johan Christensen (#654) til USA. Han efterfølges i 1901 af sin nevø Karl Christensen (#1913) og i 1922 af sin niece Marie Kathrine Pedersen (#1887).

Hjørring, Øster Han, Tranum, Tranum Klit, , et Hus, 18, FT-1880
Kristen Jensen, 52, Gift, Husfader Huseier, , født i Broust Sogn Hjøring Amt
Ane Katrine Mikkelsen, 51, Gift, hans Kone, , født i Lerup Sogn Hjøring Amt
Mikaiel Kristensen, 20, Ugift, } deres Børn, , her i Sognet
Søren Kristian Kristensen, 16, Ugift, } deres Børn, , do [her i Sognet]
Jens Martinus Kristensen, 4, Ugift, } deres Børn, , do [her i Sognet]
Kirstine Magrete Marie Kristensen, 13, Ugift, } deres Børn, , do [her i Sognet]
Jensine Kristensen, 10, Ugift, } deres Børn, , do [her i Sognet]
Ane Kristine Kristensen, 8, Ugift, } deres Børn, , do [her i Sognet]

Kristen Jensen og Ane Cathrines yngste datter Ane Kristine bliver gift med Martinus Larsen, som overtager Kristens ejendom og aftægt for Ane Kristines forældre.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Tranum Klit, , Matr. Nr. 23, FT-1901 (opsl. 451)
Ejerens navn: Martinus Larsen
Martinus Larsen, 21/8 1873, G, Tranum Sogn, ank. 1897 fra Lerup Sogn, Husfader, Husmand
Ane Kristine Kristensen, 29/6 1871, G, Tranum Sogn, Husmoder
Johanne Kristine Larsen, 6/7 1899, U, Tranum Sogn, Barn
Villiam Kristensen, 9/12 1891, U, Amerika, Pensionær
Kresten Jensen, 22/8 1827, G, Brovst Sogn, ank. 1854 fra Lerup Sogn, Husfader, Formue, Ægteskab 1854, 10 Børn
Ane Katrine Mikkelsen, 28/12 1829, G, Lerup sogn, ank 1854 fra Tranum Sogn, Husmoder, Ægteskab 1854
Kirstine Marie Margrethe Kristensen, 21/6 1866, U, Tranum Sogn, ank 1854 fra Tranum Sogn, Barn, Født Aandsvag

Villiam er formodentlig søn af Krestens søn, Michael, "familiens sorte får".