Biografi for: Lars Andersen Larsen

Husmand, krigsveteran og krigsinvalid fra 1864.

Kirkebog Brovst sogn. Fødte Mandkjøn. (Kort C 91 B-1, 1/7)
22 Marts 1834. Lars Andersen Larsen. Søn af Skolelærer og Kirkesanger Anders Larsen og Hustru Nicoline Borregaard af Brovst. Døbt i Brovst Kirke den 23 Maii 1834. Gudf: Barnets Moder og Niels Peder Borregaards Hustru af Slette Mølle, Medf.: Sognefoged Christen Jensen, ?formand Niels Rasmussen, begge af Brovst og Niels Peter Borregaard af Slette Mølle

Folketælling 1845 i Hjørring, Øster Han, Brovst, Brovst Bye, , skolen, 50, viser:
Anders Larsen, 44, Gift, , skolelærer og kirkesanger, Saltum sogn, Hjørring amt
Nicoline Larsen fød Borregaard, 46, Gift, , hans kone, Aalborg
Ane Elisabeth Nocoline Larsen, 14, Ugift, , deres hjemmeværende barn, Broust sogn, Hjørring amt
Lars Andersen Larsen, 11, Ugift, , deres hjemmeværende barn, Broust sogn, Hjørring amt
Johan Christian Fugl Larsen, 4, Ugift, , deres hjemmeværende barn, Broust sogn, Hjørring amt
Bodil Marie Jensdatter, 22, Ugift, , deres tjenestepige, Dronninglund sogn, Hjørring amt

Lars Andersen Larsen deltog i krigen i 1864, hvor han blev alvorlig såret. Efter hjemsendelsen fik han tilkendt pension som krigsinvalid og hans pensionssag findes på Rigsarkivet.
Det fremgår bl.a. af sagen, at Lars fra den 30. maj 1856 er soldat ved 11. bataljon. Han blev: "Udkommanderet d. 11 December (1863) og gjort Felttoget indtil 18 April (1864) på hvilken Dag han blev Såret". Som menig nr. 117 tilhørte han 1. Brigades 22. Regiments 3. kompagni og deltog i det afgørende slag ved Dybbøl. Lars blev såret i venstre arm og blev 18 april indlagt som krigsfange på lazaret i Flensborg, hvor albueleddet blev udtaget. Fra 27. august til 21. november var han indlagt på lazaret på Frederiksberg Slot, hvorfra han blev kasseret som soldat den 21 november. Hans ansøgning om Invalideunderstøttelse er påført, at han "har opført sig til Regimentets tilfredshed".
Lars er med kun een brugelig arm ikke i stand til at arbejde og kan som husmand og familiefar ikke "ernære sig og sine".
Han får tilkendt en pension, der i 1882 udgør Kr. 334,08 årligt. Efter ansøgning forhøjes den samme år til Kr. 370,08 årligt, måske fordi Lars bliver stadigt mere syg og må holde en medhjælper for at kunne drive husmandsstedet med 2 køer. Lars har een søn, Anders Christian Larsen, men som han bemærker: "Han er kirtelsvag og er mig derfor ikke uden Byrde".
Lars dør i 1902 af lungebetændelse og hans enke, Marianne Jensdatter, søger og får bevilget enkepension. Lars' pension er ved hans død steget til Kr. 676.88 årligt. Enkepensionen blivet fastsat til Kr. 126,00 årligt. Marianne dør i 1912.

Lars søgte og fik tildelt erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen.

Køber i 1865 Matr. nr. 12, Telling By, af svigermoderen mod aftægt. Tinglyst 10 april 1865.

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, , Et Huus, 9, FT-1880
Lars Andersen Larsen, 46, Gift, Huus Eier og Invalid, , Do [Lerup Sogn]
Mariane Jensen, 44, Gift, hans Hustru, , Do [Lerup Sogn]
Anders Christian Larsen, 16, Ugift, Deres Søn, , Do [Lerup Sogn]
Karen Jensen, 76, Enke, , , Do [Lerup Sogn] - (Hustruens moder)

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, , Matr nr. 12, 3aj, 3ax, FT-1901 (1.feb.)
Lars Andersen Larsen, M, 22-3-1834, G, Folkekirken, Brovst sogn, til sognet 1863, fra Brovst sogn, Husfader, Husmand, Landbrug, Invalideforsørgelse.
Marianne Jensdatter, K, 23-4-1835, Lerup sogn, Husmoder.
1 levende barn i ægteskabet, ingen døde.