Biografi for: Kirstine Johanne Christensen

Hjørring, Øster Han, Lerup sogn, Telling Matr nr. 5b, FT-1911 (1.feb.)
Anders Christian Larsen, M, 29/1/1864, G, Folkekirken, Telling, , Husfader, Landbruger.
Kirstine Johanne Christensen, K, 30/11/1858, G, ", Telling, Husmoder
Kristine Larsen, K, 5/2/1896, U, ",Lerup sogn , Barn
Lars Andersen Larsen, M, 29/9/1898, U, ", Lerup sogn, Barn
Magdalene Larsen, K, 7/3/1801, U, ", Lerup sogn, Barn