Biografi for: Anders Christian Larsen

Anders Christian Larsen var født på Telling-ejendommen, matr. 12. Han køber 27 dec 1895 ejendommen matr. nr 5b, Telling by. Den 24 nov. 1902 får Anders af moderen - kort efter faderens død - også skøde på matr. 12a og Jarmsted matr. 3r i Tranum sogn. Hans samlede ejendom er herefter opgjort til 14,01 ha eller ca 25½ td. land. Anders var kendt som "TØMMEREN FRA TELLING" og så sent som i 1934, hvor han var blevet 70 år, brugte han endnu det gamle hus på matr. 12 som værksted. Det så på den tid ud til at være meget gammelt (fra Jens Frederiksens tid ??). I stald og lade, som da udgjorde eet rum var murene meget lave og af kampesten. Taget bæres af 2 rækker af store stolper, som stod langt inde i huset. Foran stuernes sydvinduer, var muren trukket længere ind i huset og derfor lidt højere. Skillevæggen mellem stald og stuer bestod af ler slynget ind i et fletværk af halmsimer over lodrette stave.

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, , Et Huus, 9, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lars Andersen Larsen, 46, Gift, Huus Eier og Invalid, , Do [Lerup Sogn]
Mariane Jensen, 44, Gift, hans Hustru, , Do [Lerup Sogn]
Anders Christian Larsen, 16, Ugift, Deres Søn, , Do [Lerup Sogn]
Karen Jensen, 76, Enke, , , Do [Lerup Sogn] - (Hustruens moder)

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, , Matr nr. 5b, FT-1901 (1.feb.)
Anders Christian Larsen, M, 29-1-1864, G, Folkekirken, Lerup sogn, , Husfader, Husmand, Landbrug,
Kirstine Johanne Christensen, K, 30-11-1858, G, ", Tranum sogn, til sognet 1885, Husmoder
Marianne Larsen, K, 17-9-1891, U, ", , Barn
Ane Kathrine Larsen, K, 8-6-1894, U, ", , Barn
Kristine Larsen, K, 5-2-1896, U, ", , Barn
Lars Andersen Larsen, M, 29-9-1898, U, ", , Barn
5 levende børn i ægtesabet, 1 dødt barn.

Hjørring, Øster Han, Lerup sogn, Telling Matr nr. 5b, FT-1911 (1.feb.)
Anders Christian Larsen, M, 29/1/1864, G, Folkekirken, Telling, , Husfader, Landbruger.
Kirstine Johanne Christensen, K, 30/11/1858, G, ", Telling, Husmoder
Kristine Larsen, K, 5/2/1896, U, ",Lerup sogn , Barn
Lars Andersen Larsen, M, 29/9/1898, U, ", Lerup sogn, Barn
Magdalene Larsen, K, 7/3/1801, U, ", Lerup sogn, Barn

Hjørring, Øster Han, Lerup, Lerup, , 24, FT-1916, D5216
Anders Chr. Larsen 1864 Gift Husfader Landbrug
Johanne Kirstine Larsen 1857 Gift Husmoder Landbrug
Lars Andersen Larsen 1899 Ugift Barn dito [Landbrug]
Magdalene Larsen 1901 Ugift dito [Barn] dito [Landbrug]
Svend Nielsen 1914 dito [Barn]

Kilde: FT-1921
Navn: Anders Chr. Larsen; Køn: M
Fødselsdato: 29-1; Fødeår: 1863
Stilling i husstanden: Husfader; Civilstand: Enke; Erhverv: Landbrug
Fødested: Lerup; Sogn: Lerup; Herred: Øster Han
Amt: Hjørring Stednavn: Telling
Husstands-/familienr: 55; Matrikel: 5 b
Trossamfund: Folkekirken
Indtastningsnr: C5598 Løbenr.: 306
Kommentarer: Fødeår 1864 overstreget

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling, 5 b, , 55, FT-1921
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Anders Chr. Larsen, , Enke, Husfader, Landbrug, Lerup
Jens P. Jensen, , Gift, dito [Husfader], dito [Landbrug], Vested, (Svigersøn)
Mariane Jensen, , Gift, Husmoder, dito [Landbrug], Lerup, (Datter)
Svend Nielsen, , Ugift, Barn, , Lerup
Johannes Kr. Jensen, , , Barn, , Lerup

Boede sidst hos sønnen Lars, der overtager matr. 5b.