Biografi for: Ane Dorthe Andersen

Kirkebog Lerup sogn 1814-1874, Fødte Quindekiøn. (Kort C 90-3, 2/7)
1851. 19. Juli Anne Dorthe Andersen. Datter af Huusmand Anders Bentsen og H. Maren PoulsDatter i Bækken. Døbt hjemme 27 Jjuli i Kirken 6. Oct. 1851. Faddere: Niels Christian ? Kone i ? , Peder Christensen Kone i Klithuuse, Anders Lausten fra Vester Svenstrup, Søren ??, Jens Christian Christensen Jarmsted ?

1904. Død 25 Juli Klithuse, Tranum Sogn, Øster Hanherred. Begravet Tranum Kirkegaard, Øster Hanherred, den 2, August 1904. Ane Dorthe Andersen. Datter af Hmd Anders Bentsen og Hustru Maren Poulsdatter af Bækken i Lerup Sogn, gift med Gaardmand Karl Kristian Pedersen af Klithuse i Tranum Sogn, Øster Hanherred. 53 Aar gammel. Begravet af Sognepræsten.

Aar 1904 den 25 august fremlagdes til Protokollen Skrivelse af 18 ds. fra Sognefogeden i Tranum angaaende Arveforholdene efter under 25 f. Md Afdøde Gaardmandskone Ane Dorthea Andersen af Klithuse, hvorefter Enkemanden, Gaardejer Karl Pedersen (Brander) af Klithuse agter at forblive i uskiftet Bo med Fællesbørnene:
1. Ugift Christiane Pedersen af Klithuse, fuldmyndig
2. Maren Pedersen, gift med Hsmd Martinus Chr. Holm, Klithuse.
3. Kirstine Pedersen, gift med Hsmd Chr. Jensen Christensen, Tranum Klit.
4. Inger Marie Pedersen, gift med Hsmd Niels Chr. Olesen, Tranum Klit
5. Pouline Pedersen, gift med Hsmd Jens P Rasmussen, Klithuse
6. Peder Christiansen Pedersen Brander, mindreaarig, hjemme
7. Anders Bentsen Pedersen Brander, umyndig og
8. Christian Klitgaard Pedersen Brander, umyndig.
Boet berigtiget i den anførte Retning.
Kilde: Han Herred, Øster, Skifteprotokol 1901-1905, Pag. 387, R.A.Film 64.209